Camping is verkocht en heeft nieuwe eigenaar. Gelden de recronvoorwaarden gewoon nog?

Vraag gesteld door bock op 11 september 2017

Hallo.

De camping waar onze stacaravan staat op vaste plaats heeft een nieuwe eigenaar.

Kan de ondernemer in het nieuwe jaar de recron voorwaarden niet meer van toepassing laten zijn? Of wellicht per directe ingang van de eigenaarswissel?

Ervan uitgaande dat de recron voorwaarden gewoon geldig blijven de volgende vragen:

- Mag de nieuwe ondernemer een aanmerkelijke prijs verhoging direct doorvoeren? Of moet hij zich gewoon houden aan de daarvoor voorgeschreven 18 maanden?

Moet de ondernemer zich houden aan de regels mbt herstructurering? Of mag hij afwijken omdat hij wellicht aangeeft dat hij een nieuwe eigenaar is?


Met vriendelijke groet,

Fam. de Bock.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert
U heeft een vaste plaats op een camping. Deze is inmiddels overgenomen. U vraagt wat de gevolgen zijn voor uw rechten.


Zolang de Recron voorwaarden gelden moet de nieuwe eigenaar zich aan deze voorwaarden houden. De camping wordt overgenomen met behoud van de huidige voorwaarden zolang deze niet zijn opgezegd. Voor eventuele aanmerkelijke prijsverhogingen zal de nieuwe eigenaar zich aan de in deze voorwaarden genoemde termijnen moeten houden. Dat is in dit geval dus 18 maanden. Ook de regels met betrekking tot de herstructurering zullen moeten worden gevolgd.