Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Krijg ik een financiële vergoeding als mijn stacaravan weg moet wegens herstructurering?

Vraag gesteld door kievit89 op 22 oktober 2018

Krijg ik een financiële vergoeding als mijn stacaravan weg moet wegens herstructurering.
Het is een stacaravan begin dit jaar gekocht voor 43.000,-, bouwjaar 2012.
Camping gaat herstructureren en stacaravan moet weg. Bij aankoop zijn de plannen verzwegen toen wij naar de toekomstplannen van de camping hebben gevraagd.
Wat zijn mijn rechten, heb ik recht op een
vergoeding?
Kan ik de verkoper/camping aanklagen voor het verzwijgen van de plannen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt of u aanspraak heeft op een financiële vergoeding, nu er na de aangekondigde herstructurering geen plaats meer is voor uw chalet op de camping.

Bij beantwoording van de vraag ga ik ervan uit dat de RECRON-voorwaarden van toepassing zijn.

Op grond van artikel 12 lid 6 RECRON-voorwaarden (vaste plaatsen) heeft u recht op en tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van € 1.482,- dan wel € 2.233,- indien het een geschakeld/dubbel kampeermiddel betreft.

Dwaling
Indien u kunt bewijzen dat de ondernemer informatie - over de (voorgenomen) herstructurering - voor u heeft achtergehouden vóór of bij het sluiten van de (koop)overeenkomst, dan kunt u zich op dwaling beroepen (artikel 6:228 BW).

Meer informatie over dwaling bij aankoop vindt u op onze website.
***

Reactie van kievit89:

Dank voor deze reactie. Hoe kunnen we nu het beste te werk gaan? In de artikelen over dwaling gaat het met name over een auto, etc., maar hoe te handelen in ons geval?***

Reactie van Michiel Claesen:

Excuus voor mijn late reactie.

Hoewel de informatie is toegespitst op auto's, is deze informatie één-op-één ook toepasbaar in andere gevallen, zoals de onderhavige.
U impliceert immers dat u het chalet niet had aangeschaft, indien de ondernemer u vóór aankoop, zou hebben geïnformeerd over de herstructureringsplannen. Wanneer u zich op dwaling wilt beroepen, dient u wel bewijs te overleggen, waaruit blijkt dat bij het aangaan van de (koop)overeenkomst de ondernemer reeds plannen had tot herstructurering.

De RECRON-voorwaarden wijzen (aspirant-)recreanten onder meer op het tijdelijke karakter van de huurovereenkomst, als op de koopprijs van het kampeermiddel niet méér is dan de waarde van het kampeer- middel zelf, dus zonder de grond, zonder vergoeding voor het plekje, de ligging en het uitzicht e.d. Bij het bepalen van de koopprijs is vooral van belang het merk en type van het kampeermiddel, vervolgens de afschrijving wegens leeftijd en/of de staat van onderhoud.

Schade
Kunt u mij aangeven waar waar uw schade uit bestaat?

Geschillencommissie
Mocht u er met de on
dernemer (RECRON-lid) niet uitkomen, dan kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Meer informatie over uw rechten als eigenaar van een kampeermiddel op een camping vindt u op onze website.