Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hebben wij recht op een vergoeding nu onze sta caravan door het opzeggen van de huurovereenkomst verplaatst dient te worden?

Vraag gesteld door Trupie op 9 december 2017

De camping waar wij sinds 13 jaar met een sta caravan opstaan is een aantal jaren geleden overgenomen door Topparken. Nu is recent de huurovereenkomst opgezegd, met als reden de herstructurering. We lazen dat we volgens de Recron voorwaarden recht zouden kunnen hebben op een financiële vergoeding in verband met het verplaatsen van de sta caravan. Wanneer is dit van toepassing ?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of u bij beëindiging van de huurovereenkomst - met betrekking tot uw stacaravan - recht heeft op een tegemoetkoming in de de kosten voor het verplaatsen ervan.

Herstructurering
Recreanten die het terrein moeten verlaten wegens herstructurering ervaren vaak emotionele en financiële schade. In de Recron-voorwaarden is vastgelegd dat de ondernemer de overeenkomst niet zomaar mag opzeggen. Dat mag pas als hij een concreet en uitvoerbaar plan heeft. Dit wil zeggen hij de benodigde vergunningen al heeft of dat deze op korte termijn te verwachten zijn. De opzegtermijn is dan een jaar en de recreant heeft recht op een schadevergoeding.

Bijdrage verplaatsingskosten kampeermiddel
De eigenaren van stacaravans en chalets hebben recht op een bijdrage (€ 1.482,-) in de verplaatsingskosten die zij ten gevolge van de herstructurering moeten maken. De hoogte van deze vergoeding is gebaseerd op prijsopgaven van professionele verhuizers van stacaravans/chalets (art 12 lid 6 RECRON-voorwaarden).. Nieuw is dat de kosten van verplaatsing op het terrein voor de ondernemer zijn. Daarnaast wordt er bij de te betalen vergoeding onderscheid gemaakt tussen de "gewone" stacaravan/chalet en de dubbele of geschakelde chalets.

Meer informatie over herstructurering vindt u op onze website