Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bijkomende kosten

Vraag gesteld door Henrike op 5 oktober 2019

Ik heb een stacaravan op een camping. Deze is sinds 1 januari overgegaan in handen van Europarcs. Nu moeten we voor 1 november een nieuw jaarcontract voor het nieuwe jaar tekenen. Maar de bijkomende kosten worden pas in november bekend. Hoe kunnen we nu tekenen voor iets wat niet bekend is nu. Met welk percentage mogen de bijkomende kosten worden verhoogd ten opzichte 2019.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U moet vóór 1 november een nieuwe overeenkomst tekenen maar er is nog niet bekend hoe hoog de bijkomende kosten worden. Uw vraag is met welk percentage de bijkomende kosten mogen worden verhoogd ten opzichte van 2019.

In artikel 4 van de Recron voorwaarden staat iets geregeld over de prijs en wijzigingen.
Artikel 4 lid 1: de ondernemer dient aan te geven wat in het jaargeld zit inbegrepen en wat hij naast het jaargeld in rekening brengt.
Artikel 4 lid 2: ook na de vaststelling van de tarieven heeft de ondernemer het recht om het jaargeld te verhogen, als er kosten ontstaan als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen, die direct betrekking hebben op de plaats, het kampeermiddel of de recreant.

Artikel 4 lid 5 vermeldt dat de ondernemer 3 maanden voor het einde van het overeenkomstjaar aan de recreant schriftelijk of elektronisch bekend maakt wat het jaargeld voor het komende overeenkomstjaar is.

Volgens artikel 4 lid 6 heeft de ondernemer het recht eenmaal per overeenkomstjaar het jaargeld te verhogen. Maar hij kan de prijs slechts aanmerkelijk (is meer dan 10 procent) verhogen indien hij dit tenminste achttien maanden voor de ingangsdatum globaal gemotiveerd aan de recreant heeft meegedeeld.

U kunt de overeenkomst ondertekenen, onder voorbehoud van de bijkomende kosten. Als hierover problemen ontstaan met de ondernemer dan kunt u de zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.