Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie camper is 1 maand verlopen, heb ik dan nog rechten?

Vraag gesteld door W. Nagelgast op 19 april 2022

Ik heb een nieuwe Knaus Camper gekocht. Na 25 maanden is de Head-up display uitgevallen. Mijn Knaus garantie gold voor 24 maanden.  De dealer heeft de Head-up display vervangen en daar zat een rekening aan vast voor 795 euro. Kunnen Julie mij vertellen of ik recht heb op compensatie aangezien je ervan mag uitgaan dat dit soort apparatuur voor een aanzienlijke periode gewoon naar behoren moet functioneren.

Antwoord van Harm

Antwoord van Harm

ANWB Expert


U heeft 25 maanden geleden een camper gekocht met 24 maanden garantie. Nu blijkt de head-up display kapot te zijn. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is ten aanzien van de kosten voor reparatie.

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen voldoen die u daarvan mag hebben. Wat redelijke verwachtingen zijn is afhankelijk van o.a. het soort gebrek, het bouwjaar, kilometrage en de betaalde prijs.

Aard van het gebrek

Een head up display hoort lang mee te gaan. Misschien geen autoleven, maar wel een aantal jaren. Dat de dit onderdeel na 25 maanden al moet worden vervangen, hoefde u dus niet te verwachten.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachting die u daarvan mocht hebben, kunt u herstel, vervanging of aflevering van het ontbrekende eisen. De verkoper moet op grond van de wet het gebrek kosteloos verhelpen. Bovendien moet het herstel binnen een redelijke termijn plaatsvinden en met minimale overlast voor de koper.

Op grond van de wet zal de verkoper dit gebrek voor u kosteloos moeten verhelpen. Ik raad u aan om de verkoper in gebreke te stellen ten aanzien van zijn verplichting de reparatie kosteloos uit te voeren.

Voor meer informatie over uw rechten bij non-conformiteit verwijs ik u graag naar onze website. U vindt daar ook een modelbrief waarmee u de verkoper in gebreke kunt stellen. Mocht u er onderling niet uitkomen dan raad ik u aan het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie voertuigen, aannemende dat de dealer bij de BOVAG is aangesloten. Als u een rechtsbijstand verzekering heeft, raad ik u aan deze in te schakelen.