Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mag de camping bemiddelingskosten berekenen bij verkoop van een vakantie chalet?

Vraag gesteld door op 31 januari 2022

ik heb een vakantie chalet verkocht moest de camping eigenaar 7,5% bemiddelings kosten betalen, plus dat over deze kosten nog eens 21%btw werd berekend. Mijn vraag is of dat dit gebruikelijk en terecht is??

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert


U heeft uw vakantie chalet verkocht en moet nu 7,5 % bemiddelingskosten betalen. U vraagt of dit gebruikelijk is.

Chalet verkopen

U mag altijd zelf uw chalet verkopen. In dat geval mag de ondernemer u geen bemiddelingskosten berekenen. De regels die van toepassing zijn bepalen uw mogelijkheden. Is de camping aangesloten bij de Recron, dan gelden de Recron voorwaarden. Deze geven aan dat het u vrij staat uw chalet zelf te verkopen, maar dat u ook met een schriftelijke overeenkomst de ondernemer of een derde hiervoor kunt inschakelen. In dat geval mag hier wel een vergoeding voor worden gevraagd, zoals de door u genoemde bemiddelingskosten.

Bemiddelingsvergoeding

Sluit u een overeenkomst met de ondernemer, dan bedraagt de bemiddelingsvergoeding een vastgesteld overeengekomen bedrag of een bepaald percentage van de verkoopprijs. Deze bemiddelingsvergoeding moet wel in redelijke verhouding staan tot de te verwachten uren en kosten die de bemiddelaar maakt of zal maken voor zijn opdracht.
U kunt in afwijking hiervan ook met de ondernemer voorafgaand aan de bemiddeling een vergoeding van de kosten en uren van de ondernemer afspreken op basis van nacalculatie overeenkomsten. De ondernemer specificeert deze kosten en uren. De ondernemer verstrekt aan de recreant schriftelijk of elektronisch een kwitantie.

BTW

Er mag dus een percentage worden berekend. Dit moet wel vooraf worden afgesproken en schriftelijk worden vastgelegd. Wel moet dit in verhouding staan met de werkzaamheden die gedaan zijn. Wordt een bedrag of percentage vooraf afgesproken, dan is daarbij het uitgangspunt dat dit inclusief BTW is, als het een overeenkomst is met een consument/particulier. Het vooraf afgesproken bedrag is dus in principe inclusief BTW.

Houdt hij/zij zich niet aan de Recron voorwaarden, ga dan eerst het gesprek met de ondernemer aan. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie. Is uw camping niet aangesloten bij de Recron, dan kunnen andere voorwaarden gelden. Leest u in dat geval de voorwaarden die op uw contract van toepassing zijn hierop na. Meer informatie vindt u op onze pagina over caravan kopen verkopen.