Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Prijsverhoging vaste staplaats stacaravan

Vraag gesteld door op 16 juni 2020

Vandaag viel de brief in de bus van de nieuwe prijs voor het stageld van mijn stacaravan. Voor het jaar 2022 wordt de prijs 3075, ipv de huidige 1706... Een opslag van 75% (ongeveer). De prijsverandering is keurig 18 maanden van te voren aangekondigd.

De reden die gegeven wordt, is dat de de huidige prijs niet meer marktconform was en ze gekeken hebben naar vergelijkbare plaatsen en campings in de omgeving, en de nieuwe prijs marktcomfort is. Zelf natuurlijk ook een belronde gedaan, en de prijs is alles behalve marktconform geworden. Met stip nu de duurste camping van de regio.

Ondanks dat ze de prijsverhoging tijdig hebben aangekondigd, is een prijsstijging van ongeveer 75% toegestaan, zonder enige wederkerigheid. Er komen geen nieuwe, mooiere, of betere faciliteiten op de camping? In afwachting van uw reactie.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U huurt een staplaats op een camping. Onlangs heeft u een brief ontvangen van de beheerder waarbij een aanmerkelijke verhoging van het stageld is aangezegd. De reden voor deze verhoging is dat na de verhoging de prijs meer in overeenstemming zal zijn met de gemiddelde tarieven in de branche. U wilt graag weten of de camping de tarieven mag verhogen zonder tegenprestatie te leveren.

Recron voorwaarden

De ondernemer mag de prijs voor de staplaatsen vaststellen. Als de prijs afwijkt van de prijs van het voorgaande jaar moet de ondernemer deze hogere prijs drie maanden voor aanvang van het volgende seizoen communiceren. Als de ondernemer de prijs aanmerkelijk wil verhogen dan moet dit globaal gemotiveerd en 18 maanden voor deze verhoging worden gecommuniceerd.

Volgens een vaste lijn van de geschillencommissie recreatie is een verhoging aanmerkelijk als de prijs met > 10% wordt verhoogd.

Aangezegde verhoging

De aangezegde verhoging is ruim hoger dan 10%. In dit geval is de verhoging zelfs 80% ten opzichte van het huidige prijspeil. Hoewel door de tussentijdse, reeds aangezegde verhogingen van < 10% dit prijsverschil, procentueel gezien geen 80% zal zijn, mag voor een dergelijke verhoging meer verwacht worden dan het ‘bijstellen van het prijspeil naar in de branche geldende tarieven’.

Conclusie

In beginsel mag de campingeigenaar de prijs vaststellen. Ook mag de campingeigenaar, mits tijdig aangezegd de prijs aanmerkelijk verhogen. De verhoging is in dit geval echter dusdanig exorbitant dat u, mijns inziens meer mag verwachten van de campingeigenaar.

Ik raad u aan om uw beklag te doen bij de camping. U kunt hierbij aangeven dat bij een dergelijke prijsverhoging meer verwacht mag worden dan hetgeen nu is aangezegd. Ook kunt u in dit beklag aangegeven dat als er geen verbeteringen worden doorgevoerd en de prijswijziging in stand blijft u het geschil zult voorleggen aan de geschillencommissie recreatie.

Het is belangrijk dat u dit beklag schriftelijk doet en bij de geschillencommissie kunt aantonen dat dit beklag ook is ontvangen door de campingeigenaar. Ook als er niet binnen bekwame tijd gereageerd wordt op uw klacht, kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

Alternatief kunt u besluiten in het jaar 2022 geen gebruik meer te maken van deze staplaats en de overeenkomst vóór dat overeenkomstjaar op te zeggen.

Voor meer informatie over de Recron-voorwaarden verwijs ik u graag naar onze website.