Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Leeftijdsbepaling banden

Vraag gesteld door J. Ebels op 25 juli 2020

Mijn caravan van mei 2016 heeft banden met dotcode 2013 week 49. Profiel is nog voldoende. Vorige week heeft de caravan een BOVAG keuring gehad en is afgekeurd op de leeftijd van de banden. Dit lijkt mij niet correct. Banden worden voor gebruik altijd enige tijd opgeslagen voordat ze gemonteerd worden lijkt mij en ik acht het logisch de datum van ingebruikname met een bepaalde limiet als norm voor keuringen aan te houden. Weet u hoe dit formeel geregeld is?

Antwoord van Mickel

Antwoord van Mickel

ANWB Expert

Uw caravan is bij een Bovag keuring afgekeurd op de leeftijd van de banden. U vraagt zich af of dat terecht is en hoe dat formeel geregeld is.

Een APK is voor een caravan niet verplicht en het is niet wettelijk bepaald dat banden een maximale leeftijd mogen hebben. Wettelijk gezien hoeft u de banden dus niet te vervangen.

Banden van een caravan vervangt men in de meeste gevallen niet omdat het profiel versleten is. Vervanging vanwege de leefijd is vaker een reden om banden te vervangen.

Verbeterde productietechnieken en materialen van banden, hebben ertoe geleid dat dit advies om dit elke 6 jaar te doen, inmiddels achterhaald is. Het advies van ons is om de banden jaarliks en zeker na 6 jaar, elk jaar goed te controleren of uitdroging, beschadigingen en scheurvorming.

Na 10 jaar adviseren we, als vervanging voor die tijd niet nodig is geweest, om de banden preventief te vervangen. Overigens staan we hier niet alleen in. Nog niet zo lang geleden heeft ook de VACO (de brancheorganisatie voor bandenbedrijven) dit advies overgenomen. Ook zij staan dus achter dit advies.

De BOVAG loopt hier dus duidelijk achter. Hetzelfde kan gezegd worden van een aantal verzekeraars. Er bestaan nog steeds verzekeringspolissen die in hun voorwaarden vermelden dat de banden elke 6 jaar vervangen moeten worden. Het is dus verstandig uw polis hier op na te slaan en zonodig hier actie op te ondernemen. U heeft dan de keuze van verzekeraar te wisselen, of de banden te vervangen wat dan wellicht weer onnodig kosten met zich meebrengt.

Overigens kan het zijn dat voor Duitsland een Tempo 100 verklaring heeft. Als u die heeft dan staat daar inderdaad in, dat de banden niet ouder mogen zijn dan 6 jaar. Dat is de enige wettelijk verplichting waarbij banden vervangen moeten worden na 6 jaar. Heeft u geen Tempo-100 verklaring dan is dat dus ook niet nodig, ook niet in Duitsland.

Dan geeft u nog aan dat banden voor gebruik vaak enige tijd opgeslagen worden. Dat is correct. Indien goed opgeslagen, kunnen deze banden, die bijvoorbeeld na een half jaar of jaar gemonteerd worden, ook nog als nieuw beschouwd worden.