Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Maatregelen tegen permanente bewoning

Vraag gesteld door J.J. Govers op 6 februari 2020

Ik heb een kampeerhuisje op de Itersoncamping in Rockanje. Om permanente bewoning tegen te gaan is het park een deel van het jaar gesloten. Zijn er richtlijnen bekend/vastgesteld hoeveel weken een park gesloten dient te zijn teneinde permanente bewoning te bestrijden?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over het bestrijden van permanente bewoning van een recreatiewoning door sluiting van het recreatiepark. U wilt graag weten of er richtlijnen bestaan die de duur van de sluiting van het recreatiepark voorschrijven.

Nee, er bestaat geen algemene (landelijke) richtlijn die de duur van de tijdelijke sluiting van recreatieparken voorschrijft.

Verbod permanente bewoning door parkbeheerder

De parkbeheerder kan als onderdeel van de overeenkomst met de eigenaar van de recreatiewoning de toegang tot het park en daarmee tot de recreatiewoning beperken. Er bestaat hiertoe geen wettelijke verplichting. Partijen kunnen afspraken maken over de periode waarin de eigenaar van de woning feitelijk beperkt wordt of mag worden in de uitoefening van zijn eigendomsrecht.

Wonen in plaats van recreëren

Als gebruiker van een recreatiewoning heeft u daarnaast te maken met de gemeente waarbinnen de woning staat. De gemeente kan beperkingen opleggen aan het gebruik van een recreatiewoning. Als een gebied bijvoorbeeld de bestemming recreatie heeft gekregen en in strijd met deze bestemming wordt gebruikt is er sprake van een bestuursrechtelijke overtreding.

Er is sprake van bewoning als er sprake is van een hoofdverblijf. Voor het vaststellen van een hoofdverblijf moeten de feiten en omstandigheden de conclusie rechtvaardigen dat het betreffende verblijf fungeert als centrum van de sociale of maatschappelijke activiteiten van die persoon. De duur van het verblijf kan dus een factor zijn om te bepalen of een recreatiewoning wordt bewoond.

Conclusie

Het (tijdelijk) sluiten van een vakantiepark is onderdeel van de (civielrechtelijke) afspraken tussen de eigenaar van de recreatiewoning en de eigenaar van het vakantiepark. Hiertoe geldt geen wettelijke plicht, ook gelden geen richtlijnen of wettelijke regelingen voor de duur van de sluiting van het park. Naast de parkbeheerder kan ook de (lokale) overheid beperkingen opleggen ten aanzien van het gebruik van een recreatiewoning. Hiervoor is geen landelijk beleid en dit verschilt dus per gemeente.

Voor meer informatie over roerende en onroerende recreatieverblijven verwijs ik u graag naar onze website.