Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Gasflessen

Vraag gesteld door J.P.P. van den Berg op 25 januari 2020

Op pag. 13 van de KCK nr.02 staat onder de rubriek "FB" een vraag en antwoordt over het bewaren van gasflessen. Deze mogen niet in de caravan stalling tezamen met de caravan maar uit het antwoordt blijkt dat deze ook niet in de kelderbox opgeslagen mogen worden.
Waar zouden deze (vaak halfvolle flessen) dan opgeslagen moeten worden? Uw vraag en antwoordt in de rubriek "experts" geven daar ook geen uitsluitsel over. Waarom is dat niet duidelijker dan dit FB bericht.

Antwoord van Mickel

Antwoord van Mickel

ANWB Expert

U heeft een vraag over de opslag van gasflessen en uit het Facebook bericht uit de KCK, Nr. 02 van dit jaar, kunt u niet opmaken hoe de gasflessen dan wél het beste opgeslagen kunnen worden. Alleen staat er dat opslag in de kelder niet de juiste plek is.

Ik heb het artikel ook gezien en kan me inderdaad voorstellen dat u daar het antwoord niet kunt vinden. Toch staat er elders in dit nummer wel een antwoord op uw vraag. Op bladzijde 78 staat een stukje over de opslag van gasflessen geschreven.

Waarom is eigenlijk opslag bij  een carvanstalling of kelder(box) niet de juiste plek?
Het probleem bij caravanstallingen is dat het meestal niet is toegestaan. Begrijpelijk, want veel gasflessen bij elkaar kunnen potentieel gevaarlijk zijn in geval van brand. Bij opslag in een kelder of kelderbox speelt er iets anders. Propaan en butaan zijn zwaarder dan lucht en als dit gas onverhoopt vrij komt kan het zich ophopen op een laag punt. U moet er toch niet aan denken dat er dan ergens iets vonkt, waardoor dit opgehoopte gas tot ontbranding komt.

Het belangrijkste is dat een gasfles op een goed geventileerde plaats opgeslagen wordt. Onverhoopt vrij gekomen gas, kan zich dan niet ophopen, maar veilig wegstromen en zich mengen met de buitenlucht. U kunt hierbij denken aan opslag op een balkon, onder een afdakje in een tuin, een tuinhuis of schuur.

Mocht een dergelijke opslag niet tot uw beschikking staan dan is opslag op een goed geventileerde zolder altijd nog veel veiliger, dan opslag op een laag gelegen plek in huis. De voorkeur heeft echter opslag buitenshuis.