Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Eigen voorwaarden camping naast Recron-voorwaarden, mag dit?

Vraag gesteld door op 13 januari 2020

Mag een camping eigen voorwaarden camping hanteren terwijl ook Recron-voorwaarden van toepassing zi?

Ik heb deze algemene voorwaarden nooit gekregen en ook niet voor getekend (VERKOOPVOORWAARDEN  T.B.V RECREATIEOBJECTEN OP
‘RECREATIEPARK  KLEIN PARADIJS VOF CHAAM 2020).

Graag hoor ik uw antwoord hierop.     

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een geschil met de camping-ondernemer ter zake de toepassing van het aanvullende kampeerreglement, waarvan u nimmer eerder kennis heeft kunnen nemen. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

De wet 
Volgens de wet is een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar: 
indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen ingevolge art 6:233 sub b Burgerlijk Wetboek).

RECRON-voorwaarden (vaste plaatsen)
Ingevolge art 2 lid 7 RECRON-voorwaarden (vaste plaatsen) prevaleren de RECRON-voorwaarden boven het kampeerregelment (aanvullende voorwaarden) van de ondernemer, wanneer laatstgenoemde nadeliger blijken voor de recreant.

Conclusie
Indien de ondernemer u nimmer heeft gewezen op het bestaan van de aanvullende voorwaarden (kampeerreglement) of u als recreant geen redelijke mogelijkheid heeft gekregen van deze voorwaarden kennis te nemen, dan kunt u deze aanvullende voorwaarden buiten werking stellen (vernietigen).

In tegenstelling tot hetgeen de ondernemer stelt, prevaleren de RECRON-voorwaarden te allen tijde boven aanvullende voorwaarden van de ondernemer.

Geschillencommissie
Geschillen met een RECON aangesloten camping kunt u ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Meer informatie over chalet/stacaravan en uw rechten vindt u op onze website.