Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mag een camping eigenaar zonder overleg een erfafscheiding tussen 2 percelen snoeien??

Vraag gesteld door Ed v.d.Meijden op 11 april 2017

De campingeigenaar is van mening dat hij mag doen wat hij wil. Wij hebben hem een mail gestuurd dat wij het niet eens zijn met zijn handelswijze. Daar wij (tijdelijk??) totaal geen privacy meer hebben, hebben wij verzocht om tijdelijk een "nood"-afscheiding te maken. Hierop nog geen antwoord ontvangen.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een perceel op een camping. De campingeigenaar heeft nu zonder toestemming de erfafscheiding gesnoeid.

De campingeigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen op de camping. Is de afscheiding op het openbare terrein van de camping zelf dan mag de campingeigenaar inderdaad snoeien. Een melding vooraf zou wel klantvriendelijk zijn geweest. Toestemming is echter in dat geval niet nodig.

Huurt u een stuk grond en er wordt op dit stuk grond zelf gesnoeid dan had de campingeigenaar dit met u moeten overleggen. U bent immers verantwoordelijk voor het onderhoud van het door u gehuurde stuk grond.

Als de camping is aangesloten bij de Recron wordt in de voorwaarden aangegeven:

Artikel 17: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer is verplicht het terrein en de centrale voorzieningen in een
goede staat van onderhoud te houden.
2. De recreant is verplicht de plaats en het kampeermiddel in een behoorlijke
staat van onderhoud te houden.
3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het
terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te
leggen, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen,
bouwsels (zoals serre’s of veranda’s), tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook te plaatsen of geplaatst te houden of te wijzigen
zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke of elektronische toestemming
van de ondernemer.

Er kunnen in het reglement van de camping ook regels zijn opgenomen over bijvoorbeeld de hoogte van de erfafscheidingen. In dat geval dient de erfafscheiding aan dit reglement te voldoen.

Het eisen van een (tijdelijke) erfafscheiding is mogelijk als de campingeigenaar ten onrechte heeft gehandeld. Daarvan lijkt hier geen sprake.

Meer informatie over rechten en plichten op de camping vindt u op onze website.