Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

huurovereenkomst vaste plaats

Vraag gesteld door TMLJjong op 1 oktober 2018

Wij hebben een stacaravan op De Wije Werelt, Otterlo, en is dit jaar overgegaan op Europarcs. Nu hebben we een huurovereenkomst gekregen((27 sept) wat lijkt op en "wurgcontract" voor 2019.eerst kregen we allen mail dat je het perceel kon kopen (tegen) woekerprijzen. en deze huurovereenkost staat nu: uiterlijk 3mnd van te voren opzeggen( dat kan eigenlijk niet mer want danmoet in drie dagen tijd beslissen) anders wordt het automatisch verlengd. En in de mail staat ,als je niet tekent dan moet je einde van het jaar eraf zijn en leeg opleveren. Gelden RECRON reges.4e komen beide partijen overeen: jaargeldvoor recreatief, overige kosten de gebruikelijke, gaswater licht enz .Maar heel vreemd is, verplicht meebetalen aan de kosten noodzakelijke werkzaamheden, o.a. speelplaatsen, nieuwe wegen vijvers gebouwen enz, dus met andere woorden ,hun willen een nieuw zwembad,dus wij zijnverplicht dat te betalen. Mag dit zomaar eeist worden? verder staat er dat we zelf alles netjes moten houden op ons plekje, dat is logisch. Parkrglement kan op iedr gewenst moment aangepast worden.Huurder mag na beeindiging van huurovereenkomst de beplanting, tuinelementen niet meenemen ,dat is allemaal eigendom van jezelf , mag dat wel?
als laatste staat er dat je geen bezwaar mag maken tegen exploitatie van het park of op park gelegen facaliteiten in de meest brede zin ,waaronder begrepen bij de gemeente en andere overheidsinstellingen, onder schriftelijk wordt verstaan, per email of andr elektronisch teksbericht.
Wij willen graag weten wat rechtsgeldig is ofnit, kan hier bezwaar tegen gemaakt worden.
Er staat ook dat er een kostenlijst bij zit als bjlage, maar die is er net ,en zeggen ze ,di is nog niet bekend, dus dat betekent dat als men tekent ,daarna pas een torenhoge kosten plaatje onder onze neus krijgen. Het is echt te gek voor woorden.
Mag ,kan dit allemaal zomaar?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een jaarplaats voor uw stacaravan op camping De Wijhe Werelt. Eerder dit jaar heeft Europarcs de camping overgenomen. U heeft een aantal vragen over het nieuwe beleid/voorwaarden van Europarcs.

Zover ik kan nagaan is Europarcs lid van de RECRON, derhalve mag het parkreglement van Europarcs niet in strijdt zijn met die van de RECRON-voorwaarden. De RECRON-voorwaarden prevaleren boven parkreglementen van een camping.

Welke RECRON-voorwaarden zijn in uw geval in 2018, respectievelijk in 2019 van toepassing? 'Vaste plaats' of 'Seizoensplaats'?***

Reactie van TMLJjong:

Wij hebben een vaste plaats van onze stacaravan. Dus wij moeten elk jaar een huurovereenkomst tekenen. En nu hebben ze dan een huurovereenkomst, met je jaargeld, maar dan zonder de kosten van de rest, en als je daar naar vraagt zeggen ze telkens, is er nog niet , nog niet bekend, . Waarschijnlijk eind november, Dus als je tekent zit je in december misschien met een rekening waar je u tegen zegt, want er staat in de overeenkomst dat je meemiet betalen in de ontwikkeling, Wij als stacaravan houders zitten niet te wachten op vernieuwingen . Maar je bent verplicht.bVolgens ons staat Europarcs er om bekend?***

Reactie van Michiel Claesen:

Op grond van artikel 5 lid 2 RECRON-voorwaarden (vaste plaatsen) dient de ondernemer dergelijke ingrijpende wijzigingen uiterlijk zes maanden voor het einde van het overeenkomstjaar aan de recreant kenbaar te maken.

Nu de ondernemer deze bepaling aan zijn laars heeft gelapt, kunnen deze wijzigingen pas op zijn vroegst per 1 januari 2020 ingaan.

Meebetalen faciliteiten
Op deze vraag kom ik zo spoedig mogelijk terug.

Bezwaar maken
Ook de bepaling waarin wordt gesteld dat u geen bezwaar mag maken etc gaat alle perken te buiten.

Geschillencommissie Recreatie
Indien u een geschil heeft met een RECRON aangesloten camping, kunt u deze ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Meer informatie over uw rechten als eigenaar van een stacaravan of chalet vindt u op onze website.***

Reactie van Michiel Claesen:

Kunt u mij een afschrift van de jaarrekening en campingreglement Europarcs per e-mail doen toekomen?