Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Flitserinformatie Duitsland

Vraag gesteld door Motortoerist op 16 mei 2018

Wij rijden heel veel met de motor in Duitsland en elke keer krijg ik te horen dat het hebben van flitserinformatie en -waarschuwingen op het navigatietoestel voor gebruik in Duitsland niet is toegestaan. Ook op deze ANWB pagina staat eea beschreven : https://www.anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie/met-de-auto-op-reis/verbod-flitspaalsignalering-op-navigatie

En toch ben ik het hier niet mee eens en ik vraag mij af wat een hogere rechtbank hiervan zou vinden.

De kwestie is het recht op informatie verzamelen. Het staat een ieder vrij om welke informatie dan ook te verzamelen en registreren, ook die van verkeersgerelateerde zaken, en dus ook flitspalen. Die kan ik op een papiertje schrijven en onthouden. Maar net zo goed in een computer opslaan een de stap om het op mijn Garmin navigatietoestel te zetten is dan een logisch vervolg. Let wel, ik doe dit nog steeds voor mijzelf.

De volgende stap is het verdelen van die informatie onder vrienden en kennissen. Ook deze vorm van informatieverdeling is volledig legaal. Dus het aanbieden van wegennet- snelheids- en flitserinformatie door Garmin kan in mijn ogen nooit illegaal zijn. Zelfs niet in Duitsland.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of het verbod van flitspaalsignalering op navigatiesystemen in Duitsland niet in strijd is met het recht op nieuwsgaring.

Duitse regelgeving (§ 23 Abs. 1c StVO )
(1c) 1Wer ein Fahrzeug führt, darf ein technisches Gerät nicht betreiben oder betriebsbereit mitführen, das dafür bestimmt ist, Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anzuzeigen oder zu stören.2Das gilt insbesondere für Geräte zur Störung oder Anzeige von Geschwindigkeitsmessungen (Radarwarn- oder Laserstörgeräte).

ADAC
De zusterclub van de ANWB, de ADAC, heeft soortgelijke vragen ook bij regelmaat van hun leden voorgelegd gekregen. De ADAC geeft onderstaand antwoord ter verduidelijking, dat het verbod op flitspaalsignalering op navigatiecystemen niet in strijd is met het recht io niewsgaring,

Voorbeeld
Radio berichten zijn bijvoorbeeld niet strafbaar omdat die worden gegeven ongeacht de specifieke plek van de autobestuurder. Ook het waarschuwen van andere weggebruikers door middel van handsignalen of tekens is in beginsel niet verboden tenzij dit andere weggebruikers belemmerd of afleid. Een signaal met de verlichting mag niet.

Cocnlusie
Het is zeker niet verboden de locaties van flitspalen te noteren en deze te delen, zolang dit niet electronisch geschiedt waarbij er een waarschuwing volgt op het moment, dat de bestuurder de plaats van de flitspaal nadert.

Kortom het Duitse verbod op het verbod van flitspaalsignalering op een navigatiesysteem is niet in sttijd met het recht op nieuwsgaring.***

Reactie van Motortoerist:

OK, ik snap deze uitleg. Maar laten we eens kijken naar een situatie op de B258 bij Roetgen, in de Eifel. Veel mensen kennen de situatie daar.

Als ik op mijn tank een kaart van Duitsland, regio Eifel, bevestig en ik teken daar met de hand in de locaties van de flitspalen, dan is dat toegestaan. Ik mag informatie verzamelen en er is geen elektronische melding wanneer ik daar in de buurt kom.

Maar als ik dezelfde informatie via mijn navigatie tot mij laat komen ben ik in overtreding.

Ik heb nog eens diverse Duitse sites geraadpleegd en hier is een interessante : https://www.bussgeldkatalog.org/blitzer/radarwarner/ .

Je leert hieruit het volgende:
1. Radardetectoren en -storingsappartuur zijn verboden. Dat is logisch, dat is in NL ook zo.
2. Er kan een boete van € 75 (of 2x) worden opgelegd van het actief aan hebben staan van radarwaarschuwingen. Maar de praktijk leert dat het nauwelijks voorkomt.
3. Een bijrijder mag beschikken over een radarwaarschuwingsapparaat en zich daarover laten informeren. Maar hij/zij mag de bestuurder daar niet over informeren !

Ik heb sterk de indruk dat niemand het eigenlijk goed weet in Duitsland en dat de overheid zich verschuilt achter krakkemikkige wetgeving die oorspronkelijk is bedoeld als maatregel tegen Stingers en dergelijke.***

Reactie van Michiel Claesen:

Dank voor uw reactie.

Vooralsnog zien wij geen aanleiding om de Duitse wetgeving inzake in twijfel te trekken. Onze zusterclub (ADAC) en de FIA bevestigen onderhavige verbod eveneens.

Buitendien is het maar zeer de vraag of flitspaalsignalering gewenst is uit oogpunt van veiligheid en doorstroming van het verkeer. Abrupt remmen bij het naderen van een flitspaal kan tot zeer gevaarlijke verkeerssituaties leiden, en bovendien werkt het vele afremmen een goede doorstroming van het verkeer niet in de hand.

Bestuurders die zich netjes aan de snelheid houden, hebben überhaupt geen flitspaalsignalering nodig. Bovendien is het beter voor je portemonnee en minder slecht voor het milieu.