Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Waarom ontvang ik nu een naheffingsaanslag over tol die ik niet betaald zou hebben in Portugal in oktober 2015 met huurauto?

Vraag gesteld door naheffing op 19 februari 2018

Gisteren, 18-02-2018, kreeg ik een poststuk uit Engeland van epcplc. Het is een naheffingsaanslag betreffende niet betaalde tol in Portugal in oktober 2015, met een huurauto. Verzoek tot betaling, inclusief boete, vóór 24-02-18. Hiervan hebben we nooit een factuur noch aanmaning ontvangen. Het is nu 2018 en nu eerst krijgen we deze naheffingsaanslag gedateerd 27-01-18 geadresseerd aan ons oude adres, want op 13-01-18 zijn we verhuisd en daardoor deze verlate reactie. Wat te doen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Onlangs heeft u een naheffing tol ontvangen ter zake onbetaalde tol in Portugal (oktober 2015). Tevens dient u een opslag/incassokosten te betalen. U heeft nooit eerder enige correspondentie hierover ontvangen. U vraagt zich af hoe te handelen.

Nu u niet eerder eigen correspondentie over de openstaande tol heeft ontvangen, adviseer ik u een e-mail te sturen naar het incassobureau, waarin u aangeeft niet eerder op de hoogte te zijn gesteld van desbetreffende openstaande tol. Verzoek hen om ondersteunend bewijs van deze vordering.

Mocht uit de stukken blijken, dat u de tol inderdaad verschuldigd bent, geef de instantie dan te kennen dat u wel bereid bent het openstaande bedrag aan tol te willen voldoen, maar dat u bezwaar maakt tegen de bijkomende (incasso)kosten.

Meer informatie: naheffing tol Portugal


***

 

Reactie van Feelie:

Ik heb ook op 27/01/18 een aanmaning ontvangen van niet betaalde tol in Portugal uit 2015. Hoe betrouwbaar is deze aanmaning van epcplc? Het is bij mij ook naar mijn oude adres gestuurd. Ik heb inmiddels bezwaar in gediend maar kreeg een standaard brief terug dat ik alsnog moet betalen. Bovendien waren we toen met twee auto's op vakantie en heb ik maar van eentje deze tol aanmaning gekregen. Wat te doen?


***

 

Reactie van Michiel Claesen:

Wanneer u niet eerder een brief of e-mail heeft ontvangen met betrekking tot de verschuldigdheid van tol, dan adviseer ik u in eerste instantie het dossier op te vragen bij het incassobureau en aan te geven dat u bereid bent de tolkosten aan de tolinstantie te willen voldoen (mits u de vordering erkent), maar dat u bezwaar maakt tegen de bijkomende kosten.

Wanneer u de oorspronkelijke vordering erkent, betaal dan rechtstreeks aan de tolinstantie en niet aan het incassobureau.


***

 

Reactie van naheffing:

als reactie op Feelie
1e bezwaar werd afgedaan, op 2e bezwaar nog steeds geen antwoord
rekening hebben we toch maar betaald, boete mee gewacht maar omdat gedreigd werd met nog meer boete ook voor de boete gezwicht
de rekening is nu voldaan maar het zit ons niet lekker omdat we destijds meenden alles goed geregeld te hebben(2015) en dat dan in 2018 blijkt dat e.e.a. niet klopt. Wij hebben ook gevraagd of de administratie bij Goldcar wel goed was, echter geen reactie. Bovendien nadrukkelijk gewezen op ons nieuwe adres(ook met de vraag wat als de brief niet bij ons terecht was gekomen) maar, en die vraag/verwijt ligt nog bij hen voor, ze sturen vervolgens de eindbevestiging weer naar ons oude adres. vreemde gang van zaken en zonde van het geld.