Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Dashcam toegestaan in Dutisland

Vraag gesteld door Dan 4x4 op 2 juni 2018

Recent is er een uitspraak gedaan. Ieder die deel neemt aan het verkeer stelt zich bloot aan registratie met camera's. Daarom zijn opnamen met Dashcams GEEN vergrijp meer tegen privacy wetgeving.

BGH vom 15.5.2018: Dashcam-Aufzeichnungen verwertbar
Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied am 15.05.2018 unter dem Aktenzeichen VI ZR 233/17, dass selbst eine permanente, anlasslose Aufzeichnung einer Dashcam im Unfallhaftpflichtprozess verwertbar ist.

https://www.adac.de/der-adac/rechtsberatung/verkehrsvorschriften/inland/dashcam/

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of het gebruik van een Dashcam in Duitsland voortaan wel is toegestaan, nu het Duitse Gerechtshof in een civiele procedure opnames van de Dascam als bwijs heeft toegewezen.

Het Duitse Gerechtshof heeft in haar uitspraak van 15 mei 2018 - kortgezegd - onder bepaalde voorwaarden en onder bepaalde omstandigheden ingestemd met het gebruik van Dashcam-beelden als bewijs in een civiele procedure ter vaststelling van de aansprakelijkheid naar aanleiding van een aanrijding.

Alleen beelden die kort (circa 30 seconde) voor de aanrijding worden geregistreerd mogen als bewijs worden ingebracht.

Permanente en integrale opnames blijven echter vooralsnog verboden, dit in verband met een te hoge mate van inbreuk op de privacy en de persoonlijke levenssfeer.

Volgens het Duitse Gerechtshof is een Dashcam zo in te regelen, dat deze alleen registraties opslaat, welke vlak voor het moment (circa 30 seconde) van een verkeersongeval zijn geregistreerd.

Conclusie
Uitgezonderd bovengenoemde uitzondering blijft ons advies over het gebruik van een Dashcam in Duitsland ongewijzigd.

Meer informatie over gebruik van Dashcams in Europa vindt u op onze website.***

Reactie van Dan 4x4:

U heeft niet de hele tekst gelezen, het gaat nog verder :

Private Zwecke

Aber auch bei der privaten Aufzeichnung ist eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen. Wer ausschließlich für private Zwecke eine Fahrt in landschaftlich schöner Umgebung filmt, verstößt auch dann nicht gegen den Datenschutz, wenn dabei andere Personen oder Kennzeichen abgelichtet werden. Hierbei sollte jedoch stets beachtet werden, dass im Rahmen einer Kontrolle oftmals nicht feststeht, welchen Zwecken die Aufnahmen im Einzelfall dienen bzw. zu dienen bestimmt sind.

Dus : mag wél voor privé gebruik. De tekst boven deze passage geeft aan dat vooral publicatie op internet mét kenteken niet mag.

Maar, conclusie is, dat ter plaatse bij een controle vaak niet vast te stellen is wat het doel van de opnames is. In andere landen eist men dat de opnames 'regelmatig overschreven worden' . Dat doen de meeste dashcams ook. Hoe lang een opname bewaard wordt is niet bekend omdat 'overschrijven' bij een 'volle' geheugenkaart plaatsvind en dus afhankelijk is van capaciteit geheugenkaart, én hoe vaak [ en hoe lang] men rijdt. Ik heb voor 4 uur rijden geheugen. Gebeurt er iets, dan wissel ik het kaartje gewoon en maak thuis een kopie van de opname.***

Reactie van Michiel Claesen:

Dank voor uw reactie.

Ik zal uw vraag ook even aan onze zusterclub in Duitsland (ADAC) voorleggen.

Wordt vervolgd.***

Reactie van Michiel Claesen:

De ADAC heeft mijn bovenstaande lezing inmiddels bevestigd.

In deze uitspraak van het BGH is bepaald dat dashcam-opnamen toelaatbaar zijn als bewijs in een civielrechtelijke procedure. Dit neemt echter niet weg dat het maken van permanente, zonder concreet doel, maken van opnamen in de openbare ruimte in strijd is met de bepalingen omtrent privacy (§ 4 Bundesdatenschutzgesetz). Een uitzondering is het opnemen van alleen korte beelden van 30 seconden die telkens overschreven worden.

De uitspraak geeft dus geen vrijbrief om onbeperkt opnamen te maken met een dashcam.