Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Graag ontvang ik informatie over Tunnel Veenendaal de Klomp

Vraag gesteld door EllisMijn op 1 juni 2015

Zojuist heb ik begrepen dat de ANWB zich heeft gemengd in de kwestie Tunnel Veenendaal de Klomp.
Graag zou ik daar meer informatie over willen ontvangen omdat ik een bekeuring heb gekregen op die plaats.
Het was voor mij een onduidelijke situatie.....

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U wilt graag meer informatie van ons ontvangen over de tunnel bij Veenendaal.

Onderstaand treft een afschrift aan van de brief, zoals door ons verzonden d.d. 08 oktober 2013 aan de gemeente Ede, als mede aan de gemeente Veenendaal.

"Onlangs zijn wij door enkele van onze leden gewezen op de vele boetes die de afgelopen maanden zijn opgelegd aan automobilisten die het inrijverbod voor het tunneltje in de Veenendaalseweg hebben genegeerd. Sinds het voorjaar zijn in deze lokale verbinding duizenden boetes opgelegd. Opmerkelijk daarbij is dat het Openbaar Ministerie in de tussentijd vele boetes heeft geseponeerd.

Wij gaan er van uit dat het nooit de bedoeling kan zijn (geweest) van de gemeente Ede dat het inrijverbod voor het tunneltje onder de A12 tot duizenden boetes zou leiden.

De situatie ter plekke beziend zijn wij van mening dat er aan de Edese kant nog onvoldoende tijdig wordt gewaarschuwd voor de gewijzigde verkeerssituatie. Tevens mist, volgens ons, nog een positieve aanduiding hoe ter plekke richting Veenendaal (-centrum) kan worden gereden.

Wij verzoeken u daarom:

-Tijdig te waarschuwen voor de gewijzigde verkeerssituatie waarin het doorgaand verkeer naar Veenendaal (centrum) via de Stationsweg / Veenendaalseweg gestremd is
-Tijdig op de Veenendaalseweg (hoek rondweg De Klomp ) aan te geven dat verderop een verbod geldt voor snelverkeer etc.
- Op diezelfde hoek positief te verwijzen naar (centrum) Veenendaal, mogelijk via de nieuwe rondweg De Klomp.
-Tenslotte bepleiten wij bij de gemeente Veenendaal om op die rondweg, ter hoogte van de A12, een verwijzing te plaatsen ‘Centrum – Noord’. In het verlengde, op Grote Beer, wordt ‘centrum noord’ aangegeven op de bewegwijzering.

Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat veel weggebruikers zich laten leiden door navigatiesystemen. Deze systemen zijn doorgaans gedateerd; de laatste wijzigingen in het wegennet zijn daar vaak nog niet in opgenomen. Zonder de bovengenoemde maatregelen zal de komende tijd nog vaak sprake zijn van zoekgedrag of erger.

Desgewenst zijn wij graag tot een nadere toelichting bereid. Een spoedige reactie van uw kant stellen we zeer op prijs,


Met vriendelijke groet,

Drs. R.M. Gremmen
Regiomanager Public Affairs

kopie aan B&W gemeente Veenendaal"***

Reactie van Cathy Lutgert:

U geeft aan dat u een boete hebt ontvangen voor het rijden door de tunnel bij Veenendaal.

U kunt bezwaar aantekenen tegen de boete. Dit moet binnen 6 weken na ontvangst van de acceptgiro van het CJIB. In uw bezwaar geeft u aan waarom u van het niet eens bent met de boete. Vermeld in uw brief de onduidelijke verkeerssituatie. U kunt daarbij verwijzen naar de brief van de ANWB en bijvoorbeeld foto's van google maps.

U kunt voor het schrijven van uw bezwaar gebruik maken van ons Stappenplan bezwaar en beroep.***

Reactie van Cathy Lutgert:

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14-08-2015 een uitspraak gedaan over deze kwestie.

Iemand heeft een boete gekregen van € 90,- in verband met “handelen in strijd met geslotenverklaring voor alle motorrijtuigen: bord C12/20”, welke gedraging zou zijn verricht op 22 mei 2013 op de Veenendaalseweg te De Klomp. Deze persoon heeft de zaak laten voorkomen bij de Kantonrechter.

De Kantonrechter heeft vastgesteld dat de gedraging is verricht. De kantonrechter heeft echter in de door de betrokkene aangevoerde omstandigheden aanleiding gezien de sanctie te matigen tot nihil.

In hoger beroep is het Hof van mening dat de kantonrechter het beroep ten onrechte gedeeltelijk gegrond heeft verklaard en de sanctie ten onrechte heeft gematigd. Het Hof zal de beslissing vernietigen en het beroep ongegrond verklaren.

De hele uitspraak is terug te lezen op rechtspraak.nl