Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

diagnose brandstof Diesel in Benzineauto

Vraag gesteld door annetvanderlindenanwb op 22 mei 2018

In februari 2017 koop ik een Renault Scenic. Vanaf maart 2017 heb ik aan de lopende band technische storingen gehad met de indicatie "inspuiting controleren" (Renault Scenic 49-XG-SK). Daarbij is twee keer een boordcomputer vervangen, en een gasklepunit (maart 2018) vervangen. Ik heb 4 maanden na aanschaf van de auto de vervanging van de boordcomputer voor 850 euro moeten betalen. Echter de melding "inspuiting controleren" blijft terugkomen. Symptomen: inhouden snelheid en auto gaat over op 80km modus. Mijn auto is nog steeds niet gerepareerd. Daarop heb ik de garagehouder aangegeven dat ik (na meerdere gesprekken) geen vertrouwen meer heb in de auto. De garagehouder geeft zelf ook aan tijdens dit gesprek dat de Renault Scenic een problemenauto betreft. Ik heb een voorstel op 7 april gedaan om de auto door de garagehouder te laten terugnemen op basis van de consumentenovereenkomst. Hierop is de garagehouder niet ingegaan en heeft kort na dit gesprek (opeens) aangegeven dat er diesel in de benzineauto is getankt. Na 10 maanden problemen de auto te hebben gehad vind ik het een weinig plausibel verhaal. Ik heb de auto laten controleren door Renault Stam in Soest en er is direct geconstateerd dat een 'blauwige walm' uit de uitlaat komt en dat er (vermoedelijk) diesel in de benzineauto is getankt. Het onderzoek loopt nog naar de feitelijke oorzaak van de technische problemen. Echter dat had de garagehouder toch ook al eerder dan 10 maanden geleden kunnen constateren en daarop kunnen anticiperen ? Ik heb op 3 mei jl. de garagehouder in gebreke gesteld waarin ik feitelijk alle gesprekken, 'reparaties' op een rij heb gezet. Voor de volledigheid wil ik u meegeven dat ik niet/nooit diesel in de benzineauto heb getankt. Kunt u aan dit relaas in juridische zin nog iets toevoegen dat ondergetekende verder helpt in de afhandeling van deze kwestie ? Ik verneem graag van u.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert
Alvorens uw vraag te kunnen beantwoorden, ontvang ik graag eerst enige aanvullende informatie;
  • koopprijs
  • Garage BOVAG-lid?
  • (BOVAG)Garantie
  • kilometrage


***

Reactie van annetvanderlindenanwb:

4800 euro plus inruil ander auto voor 3100 euro = samen 7.900 euro. Neen, garage is geen BOVAG-lid en geeft geen BOVAG garantie af. Kilometrage 150.774km.***

Reactie van Michiel Claesen:

In februari 2017 heeft u bij een garagist een gebruikte Renault Scenic (2007/150.000) aangeschaft voor € 7.900,-. Kort na levering vertoonde de auto tal van storingen. Een deel van de storingen is tot op heden nog steeds niet verholpen. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Wettelijke garantie
Nu de auto ondeugdelijk blijkt, derhalve niet voldoet aan de redelijke verwachting op grond van de koopovereenkomst, maakt dat er sprake is van non-conformiteit (art 7:17 BW).

Op grond van art 7:21 lid 1 sub b BW dient de verkoper het gebrek te herstellen. Het gebrek dient binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument (lees:u) te worden hersteld.

Kosten reparatie
Wanneer er sprake is van non-conformiteit, dan zijn de herstelkosten geheel voor rekening van de verkoper.

Ingebrekestelling
Zover u dit nog niet heeft gedaan, adviseer ik u de garagist schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij u de garagist een allerlaatste gelegenheid biedt tot herstel van de gebreken. Indien de garagist de gebreken wederom niet heeft verholpen, dan lijkt mij ontbinding vand e koopovereenkomst hier wel op zijn plaats.

Bij ontbinding van de koopovereenkomst levert u de auto terug aan de garagist. De garagist betaalt op zijn beurt de koopprijs aan u terug, uitgaande van een gedwongen inruil!

Voor meer informatie verwijs ik u naar ons stappenplan klachten na aankoop op onze website.***

Reactie van annetvanderlindenanwb:

Beste Michiel,

Dank voor je reactie. Uiteraard heb ik de garagehouder in gebreke gesteld en hem de gelegenheid geboden om e.e.a. te herstellen. Dat heeft hij niet gedaan. Op dit moment ben ik bezig om de bewijslast te verzamelen en tot een (voorlopige)dagvaarding over te gaan om hem aan te geven dat het mij ernst is. Hieruit zal een dagvaardingsprocedure hoogstwaarschijnlijk gaan volgen.