Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rechtsgeldigheid snelheidsmarkering op wegdek

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 24 mei 2023

Is een schildering op het wegdek van ‘50’ rechtsgeldig als er geen sprake is van een verder verbodsbord?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Nee, er komt geen zelfstandige juridische betekenis toe aan een op het wegdek geschilderde ‘50’, de markering kan wel ter herinnering aan de geldende maximum snelheid op het wegdek worden aangebracht.

Verkeerstekens op het wegdek
Er zijn een aantal verkeerstekens op het wegdek die een gebod of een verbod inhouden en die zodoende moeten worden opgevolgd. Deze verkeerstekens worden in het RVV 1990 opgesomd. Een verkeersteken op het wegdek dat de geldende maximum snelheid voorschrijft wordt  in het RVV 1990 niet genoemd.

Andere verkeerstekens op het wegdek
Andere verkeerstekens op het wegdek kunnen worden aangebracht ter geleiding van het verkeer, ter herinnering aan de ter plaatse geldende maximumsnelheid en ter aanduiding van andere omstandigheden.

Conclusie
Een schildering op het wegdek van het cijfer ‘50’ op het wegdek is geen verkeersteken op het wegdek dat afdwingbaar de geldende maximum snelheid voorschrijft. Als het cijfer ‘50’ op het wegdek staat en elders op deze weg de maximum snelheid wordt geregeld met verkeersbord A1 of H1 (bebouwde kom), dan dient de wegmarkering ter herinnering aan de op grond van het verkeersbord of de verkeersregel geldende maximum snelheid.

Meer weten?
Verkeersregels in Nederland | ANWB