Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Vergoeding bij opzeggen (Recron) jaarplaats t.b.v. een zomerhuisje

Vraag gesteld door N. Elsinga op 19 april 2023

We hebben een huisje op een camping, dat niet verplaatsbaar is: plank voor plank opgebouwd. Nu is de camping verkocht aan een grote investeerder, en moeten we waarschijnlijk weg. In de Recron voorwaarden 2016 staat dat de eigenaar een redelijk bedrag moet bieden. Wij willen er niet weg! Als dit onvermijdelijk is, wat is dan een redelijk bedrag? We hebben het 2 1/2 jaar geleden gekocht voor 42.000,- en het is zeer goed onderhouden.
Wat zijn onze rechten?
Ook: de verkoper heeft ons toegezegd dat de camping niet verkocht zou worden. Een jaar later was de verkoop een feit. We zijn misleid.
Dit treft natuurlijk alle eigenaren van een chalet of vast huisje op de camping.

 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Sinds 2,5 jaar huurt u een vaste staplaats t.b.v. een vakantiehuisje dat plank voor plank op de plaats is opgebouwd. De vakantiewoning verkeert in goede staat van onderhoud en u heeft destijds € 42.000,- voor het huisje betaald. De campingeigenaar heeft u destijds toegezegd dat er geen plannen voor verkoop waren. Onlangs is de camping toch verkocht aan een investeerder en wordt de vaste jaarplaats (waarschijnlijk) eerdaags opgezegd wegens herstructurering. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is. 

Tegemoetkoming in de verplaatsing/verwijderingskosten

Bij opzegging wegens herstructurering moet de campingeigenaar in beginsel o.a. een tegemoetkoming in de verplaatsting- of verwijderingskosten betalen aan de recreant.  In de Recron voorwaarden is de opzegging wegens herstructurering van de niet verplaatsbare kampeermiddelen echter niet geregeld. In die gevallen is het aan de contractanten om zelf een oplossing te vinden, bij gebreke waarvan elk der partijen zich kan wenden tot de Geschillencommissie of de burgerlijk rechter. 

Geen voornemen tot verkoop camping

De grond waar uw vakantiewoning op staat is van de eigenaar van de grond. Hij kan besluiten zijn bedrijf te beëindigen zonder verkoop aan een ander. Hij kan daarnaast besluiten de camping te verkopen waarbij u wel uw chalet kunt laten staan, maar dan krijgt u te maken met een nieuwe eigenaar. ‘Koop breekt geen huur’, maar de nieuwe eigenaar kan andere regels stellen of besluiten tot een andere inrichting van zijn terrein. Een campingeigenaar kan ook zelf besluiten om het bedrijf te herstructureren. Dat de campingeigenaar bij het aangaan van de huurovereenkomst niet voornemens was om (op korte termijn) te verkopen, beperkt de eigenaar niet in zijn rechten als eigenaar. Als u kunt bewijzen dat er een belofte is gedaan waaruit volgt dat de campingeigenaar gedurende een bepaalde termijn niet zal gaan verkopen, dan kunt u mogelijk schadevergoeding eisen. De ondernemer komt dan immers een verplichting uit een overeenkomst niet na en/of handelt jegens u onrechtmatig. Het probleem hierbij is dat de bewijslast en daarmee het bewijsrisico bij u ligt. In het algemeen wordt aangenomen het voornemen niet te zullen verkopen slechts een beperkte waarde heeft, tenzij e.e.a. duidelijk en onvoorwaardelijk (schriftelijk) is overeengekomen. 

Conclusie

Als u kunt bewijzen dat de campingeigenaar in tegenstelling tot zijn toezegging onrechtmatig is overgegaan tot verkoop dan kunt u in beginsel schadevergoeding eisen. U zult dan naast de onrechtmatigheid of het niet correct nakomen van een overeenkomst, ook moeten aantonen waaruit uw schade bestaat en dat deze schade het gevolg is van het onrechtmatig verkopen door de campingeigenaar. Op grond van de Recron voorwaarden geldt dat bij een opzegging van een jaarplaats voor een zomerhuisje wegens herstructurering partijen zelf overeenstemming moeten bereiken over een redelijke vergoeding. Als zij er niet uitkomen kan een oordeel aan de Geschillencommissie of burgerlijk rechter worden gevraagd over een redelijke vergoeding voor de recreant.

Meer weten?

Herstructurering - ANWB