Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Vaste plaats opgezegd door verlies vrij uitzicht

Vraag gesteld door op 11 december 2022

Wij hebben een jaarplek voor een stacaravan. De caravan had altijd uitzicht op een groot speelveld, maar nu zijn er direct voor onze plek nieuwe stacaravans geplaatst. Wij gaan weg dit jaar, o.a. hierom, maar mogen de stacaravan vanwege de leeftijd niet doorverkopen. Hierdoor hebben wij dus heel veel kosten, terwijl we de caravan nog langer hadden willen houden. Volgens de recron voorwaarden moet een campingeigenaar altijd bij ingrijpende veranderingen tijdig communiceren. Hierover is echter nooit wat verteld, de caravans stonden er ineens deze zomer.
Hebben wij nog rechten. Bijvoorbeeld dat de kosten voor de ontruiming voor de eigenaar zijn?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U huurt al geruime tijd een vaste jaarplaats op een Recron vakantiepark waar u een wat ouder kampeermiddel heeft geplaatst. Tot het begin van dit seizoen had u altijd vrij zicht op een groot speelveld. Bij aanvang van dit seizoen zijn er echter twee kampeermiddelen nabij uw plaats geplaatst waardoor uw vrije zicht wordt belemmerd. U heeft besloten de jaarplaats op te zeggen en bent voornemens aan het einde van dit jaar te vertrekken. U wilt graag weten of u aanspraak maakt op enige vergoeding vanuit de verhuurder. U kunt het kampeermiddel niet meer doorverkoper met behoud van de staplaats, vanwege de leeftijd van het kampeermiddel. Het vertrek van de vaste plaats zorgt zodoende dat u een fors verlies lijdt.

Nee, u maakt geen aanspraak op een vergoeding, nu u als huurder de overeenkomst hebt opgezegd. Dat uw vrije uitzicht sinds dit seizoen beperkt wordt door andere kampeermiddelen maakt dit niet anders.

Recron voorwaarden of specifieke overeenkomst

Op grond van de Recron voorwaarden (art. 2 lid 7) geldt dat als de overeenkomst en/of de regels van de campingeigenaar voor de recreant nadelig is of zijn ten opzichte van het gestelde in de Recron voorwaarden, de Recron voorwaarden prevaleren.

Opzeggen door recreant

Als de recreant de overeenkomst opzegt, dan heeft de recreant geen bijzondere rechten op grond van de Recron voorwaarden. De recreant moet de plaats opleveren en twee maanden voor het einde van het overeenkomstjaar de overeenkomst opzeggen (art. 10). Niet tijdige oplevering van het gehuurde heeft tot gevolg dat de opzegging niet volmaakt is en de verhuurder gerechtigd blijft tot de overeengekomen huurpenningen voor de eerstvolgende periode.  

Behoud kampeermiddel

De recreant mag het kampeermiddel zonder behoud van de staplaats wegnemen en/of verkoper aan een derde. Hiervoor is geen toestemming van de ondernemer nodig. Alleen bij verkoop van het kampeermiddel met behoud van staplaats is toestemming van de ondernemer nodig.  

Schoon en leeg opleveren van de plaats

De Recron voorwaarden bepalen dat na beëindiging van de huurovereenkomst door de recreant, de recreant moet zorgdragen dat de plaats ontruimd en opgeruimd ter beschikking wordt gesteld aan de verhuurder. Uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode (art. 15 lid 3).

Wijziging informatie

Op grond van de Recron voorwaarden moet de ondernemer informatie ter beschikking stellen aan de recreant en bij een wijziging van de informatie rekening houden met de bestaande situaties en afspraken. Bij een ingrijpende wijziging van de informatie heeft de recreant het recht om de overeenkomst te annuleren en een dergelijke wijziging moet uiterlijk 6 maanden voor het overeenkomstjaar bekend worden gemaakt. Met informatie wordt blijkens de voorwaarden bedoeld de aanvullende voorwaarden op grond waarvan de overeenkomst mede tot stand is gekomen.

Conclusie

Tenzij het vrije zicht op een speelplaats schriftelijk is overeengekomen met de campingondernemer, is het gegeven dat het vrije zicht verloren is gegaan een feitelijke verandering en geen wijziging van de informatie zoals bedoeld in de Recron voorwaarden. Hoewel voor u nadelig, staat het de ondernemer in beginsel vrij om het terrein te benutten zoals het hem goeddunkt. Zolang uw jaarplaats niet veranderd is er geen sprake van herstructurering of iets dergelijks en is er zodoende sprake van een regelmatige opzegging door de recreant. De recreant is dan gehouden de plaats schoon en leeg op te leveren uiterlijk op de laatste dag van het overeenkomstjaar. De recreant in die situatie geen recht op gedeeltelijke restitutie van jaargeld of van enige vergoeding.

Meer weten?
Bedrijfsbeëindiging camping - ANWB