Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade verhalen bij bestuurster van Segway-step

Vraag gesteld door L. Louwerse op 26 maart 2023

Is de schade aan mijn auto te verhalen op bestuurster Segway- step na aanrijding? De aanrijding was mijn fout( zij reed op een rotonde en ik had moeten stoppen voor de haaientanden). Maar is jonger dan 16 jaar en onverzekerd.
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U bent als bestuurder van een personenauto betrokken geweest bij een ongeval met een (bestuurder van een) Segway-step. Bij het oprijden van de rotonde zag u de bestuurder van de Segway-step te laat. Blijkens de inrichting van de rotonde (haaietanden op het wegdek gevolgd door een zebrapad dan een fietspad en vervolgens een opstelplaats waarna opnieuw haaietanden op het wegdek zijn geplaatst) had u voorrang aan de bestuuder van de Segway-step moeten verlenen. De bestuurder van de Segway-step was minderjarig en daarmee dus ook niet verzekerd. U wilt graag weten of u de schade aan uw auto deels kunt verhalen op de onverzekerde Segway-step bestuurder. 

Nee, u kunt de schade aan uw voertuig niet (deels) verhalen op de Segway-step bestuurder en bent op uw beurt aansprakelijk voor de schade aan de Segway en diens bestuurder. 

Aansprakelijkheid

De hoofdregel is dat ieder diens eigen schade draagt, tenzij een ander rechtens aansprakelijk is. Als u de schade wilt verhalen, zult u moeten bewijzen dat een ander aansprakelijk is voor de schade. De schade aan uw voertuig is het rechtstreeks gevolg van een aanrijding die door u werd veroorzaakt. De bestuurder van de Segway kan geen verkeersfout worden verweten ten gevolge waarvan schade is ontstaan. 

Geschonden norm

De bestuurder van de Segway-step heeft weliswaar een norm geschonden, als minderjarige deelgenomen aan het verkeer op een gemotoriseerde step waarvoor een minimale leeftijd van 16 jaar geldt, maar de geschonden norm beschermd niet tegen de schade zoals deze door u werd geleden. 

Strafrecht en verzekering

De politie zou de minderjarige bestuurder een boete kunnen opleggen van € 270,- excl. administratiekosten. De verzekeraar van de Segway kan indien zij aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan derde een eventuele uitkering verhalen op de verzekerde daar een van de verzekeringsvoorwaarden niet werd nageleefd. Deze omstandigheden maken echter niet dat u niet aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade aan de Segway-step of diens bestuurder. 

Schade aan Segway en bestuurder

Andersom geldt wel dat de bestuurder van de Segway u een verwijt kan maken. U verleende geen voorrang terwijl u dit op grond van art. 80 jo. 62 RVV 1990 hiertoe wel verplicht was.

Conclusie

U of uw verzekeraar kan (succesvol) worden aangesproken tot vergoeding van de schade van de Segway-step (bestuurder). Schade aan uw voertuig kan m.i. niet verhaald worden op de (bestuurder van de) Segway-step. 

Meer weten? 
Verzekeringen na een aanrijding | ANWB
Juridisch advies bij Aanrijding | ANWB