Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Nieuwe Recron voorwaarden accepteren 

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 13 maart 2023

Wij zijn 1-1-2015 een overeenkomst aangegaan voor het plaatse van een nieuwe Stebo Chalet op een vaste staanplaats op een vakantiepark met een automatische verlenging volgens Recron-voorwaarden voor vaste staanplaatsen 2013. ( om de administratie op orde te hebben zeggen ze) willen ze nu dat we een nieuwe overeenkomst tekenen ( ingaande 1-1-2023) met de recron-voorwaarden 2016.
1: Wat mij opviel dat in het eerste contact staat het type caravan en bouwjaar niet vermeldt
2:  De wijziging van de 2013 naar 2016 recron-voorwaarden in het nieuwe contact.
3: Zijn er consequenties aan verbonden als we het nieuwe contract tekenen?
4: Zoja, welke
Alvast hartelijk dank.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U huurt sinds januari 2015 een vaste staplaats op een Recron park. Op deze huurovereenkomst zijn de Recron voorwaarden vaste plaatsen 2013 van toepassing verklaard. Hoewel er in deze algemene voorwaarden is voorzien in een ‘automatische verlenging’ van de overeenkomst heeft de ondernemer u gevraagd een nieuwe overeenkomst te ondertekenen. Op deze nieuwe overeenkomst zijn de Recron voorwaarden vaste plaatsen 2016 van toepassing verklaard. U wilt graag weten welke consequenties er zijn indien u de nieuwe overeenkomst ondertekent waarop de Recron voorwaarden 2016 van toepassing zijn.

‘Nieuwe’ Recron voorwaarden

In art. 21 van de Recron voorwaarden vaste plaatsen 2013 is overeengekomen dat wijzigingen van de Recron voorwaarden uitsluitend in overleg met de consumentenorganisaties tot stand kunnen komen. In februari 2016 heeft een dergelijk overleg plaatsgevonden met als resultaat de Recron voorwaarden vaste plaatsen 2016. Op grond van art. 22 Recron voorwaarden is de ondernemer verplicht de nieuwe voorwaarden van toepassing te verklaren op alle overeenkomsten. Deze verplichting geldt vanaf 1 maart 2016.

Nieuwe overeenkomst

De ondernemer is bij het wijzigen van een bestaande overeenkomst gehouden aan hetgeen bepaald is in de Recron voorwaarden. Bij wijzigingen behoort de ondernemer rekening te houden met de bestaande situaties en afspraken. Ingrijpende wijzigingen dient de ondernemer bovendien tijdig d.w.z. 6 maanden voor het einde van het overeenkomstjaar, aan de recreant bekend te maken. De recreant heeft dan vervolgens de mogelijkheid om de (verlenging van de) overeenkomst zonder kosten te annuleren.

Bepaalde tijd

De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van één jaar en wordt na afloop daarvan telkens automatisch voor één overeenkomstjaar verlengd onder de dan geldende voorwaarden. Na afloop van het overeenkomstjaar kan de ondernemer steeds voor het nieuwe overeenkomstjaar de voorwaarden waaronder de staplaats ter beschikking wordt gesteld herzien. De automatische verlenging heeft dus met name betrekking op de beperkte mogelijkheden voor de ondernemer om de overeenkomst op te zeggen.

Conclusie

Sinds maart 2016 zijn de ‘nieuwe’ Recron voorwaarden feitelijk reeds van toepassing op uw overeenkomst met de ondernemer. Althans u kunt de toepasselijkheid hiervan sinds 2016 afdwingen en de ondernemer is verplicht de wijzigingen (per maart 2016) van toepassing te verklaren op alle nieuwe én alle bestaande overeenkomsten. Het schriftelijk weergeven van de toepasselijkheid van de Recron voorwaarden vaste plaatsen 2016 is wat dat betreft meer een formaliteit en zorgt dat partijen over en weer begrijpen dat de meest recente Recron voorwaarden van toepassing zijn.

Als de ‘nieuwe’ overeenkomst slechts een schriftelijke weergave is van de bestaande afspraken, bestaat er geen bezwaar tegen deze schriftelijke vastlegging. Als de nieuwe overeenkomst afwijkt van de bestaande afspraken, kunt u besluiten hiermee niet akkoord te gaan. Voor zover verenigbaar met de Recron voorwaarden gelden de nieuwe afspraken dan met ingang van het eerstvolgende overeenkomstjaar, maar (nog) niet voor het bestaande jaar. Conform de Recron voorwaarden kan en mag de ondernemer immers de voorwaarden waaronder hij recreatiegrond ter beschikking stelt jaarlijks herzien en wijzigen. De overeenkomst wordt immers steeds aangegaan voor één jaar en wordt steeds onder de dan geldende voorwaarden verlengd.
 
Meer weten?