Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Het stageld op de camping was inclusief een deel energie. Nu wordt dat gewijzigd. Mag dat?

Vraag gesteld door M. van den Akker op 4 januari 2023

wij hebben een vaste jaarplek op de camping waar al jaren er een vast vrij verbruik is van elektriciteit en water. Nu heeft de camping in een nieuwsbrief laten weten dat ze daar vanaf stappen en dat ze dit per direct afschaffen. Dus er is geen vrij gebruik meer. Is dit toegestaan? Mag een camping eigenaar dit zomaar opheffen?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

 

U heeft een jaarplaats op een camping. Het stageld was inclusief vrij gebruik van electriciteit en water. Nu wordt aangegeven dat dit per direct wordt afgeschaft.

Dat de prijzen van elektriciteit hoger zijn is algemeen bekend. Dat de ondernemer deze hogere kosten bij de gebruiker legt is dan ook op zich niet onredelijk. Wel moet dit gebeuren volgens de voorwaarden die op de camping gelden.  Het stageld kan voor het begin van het nieuwe jaar worden gewijzigd. De voorwaarden die van toepassing zijn op de camping geven aan op welke wijze en wanneer dit kan worden gedaan.

Is de camping waar u staat een Recron camping? In dat geval gelden de Recron voorwaarden. Deze bepalen: 
 

  • De ondernemer maakt drie maanden voor het einde van het overeenkomstjaar aan de recreant schriftelijk of elektronisch bekend wat het jaargeld voor het komende overeenkomstjaar is. De ondernemer heeft het recht eenmaal per overeenkomstjaar het jaargeld te verhogen. De ondernemer kan de prijs slechts aanmerkelijk verhogen indien hij dit ten minste achttien maanden voor de ingangsdatum globaal gemotiveerd aan de recreant heeft meegedeeld
  • De ondernemer heeft het recht, ook na vaststelling van de tarieven en/of het jaargeld, kosten ontstaan door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen die direct op de plaats, het kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, aan de recreant door te berekenen.

Uw situatie

Het uitgangspunt is dat het stageld elk jaar verhoogd kan worden. In uw geval wordt echter niet zozeer het stageld verhoogd, maar wordt het vrij gebruik van elektriciteit en water uit het stageld gehaald. Dit moet u voortaan naast het stageld betalen. Het zou in dat geval redelijk zijn dat het stageld verlaagd wordt, aangezien hier geen gebruik van elektriciteit en water meer in valt.
Als het stageld wel gelijk blijft zou dit gezien kunnen worden als een zogenaamde "verkapte" prijsverhoging. Deze prijsverhoging moet dan wel volgens de geldende voorwaarden en op tijd zijn aangegeven. Het is bovendien nog maar de vraag of een aankondiging in een nieuwsbrief hier voldoende voor is. Is bij deze wijziging niet voldaan aan de voorwaarden die gelden, spreekt u de campingeigenaar hier dan op aan. Komt u er niet uit met de campingeigenaar? Dan is het zinvol om juridische stappen te nemen. Wellicht heeft u rechtsbijstand? Als het een Recron camping betreft kunt u uw zaak dan voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie (www.sgc.nl) 

Is de mededeling door de campingondernemer gedaan nadat het jaar al is ingegaan, dan valt dit onder een tussentijdse verhoging. Leest u hiervoor: De energietarieven op de camping zijn tussentijds verhoogd. Moet ik deze verhoging betalen? (anwb.nl)