Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Dorpsbus op (LIJN)BUS-baan

Vraag gesteld door A.G. Heesen op 1 februari 2023

Nog een vraag over de dorpsbus, waar ik op rij, volgens mij mogen wij wel op de lijnbusstrook, omdat wij 1e volgens rooster rijden 2e openbaar zijn 3e tegen betaling rijden, ook hier is verwarring over met mijn collega's.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over een verkeerssituatie. U wilt graag weten of u als bestuurder van een bus gebruik mag maken van de (lijn)busbanen en (lijn)busstroken. Het gaat om een 'buurtbus' waarin maximaal 8 personen worden vervoerd. De buurtbus rijdt volgens rooster, mag door iedereen tegen betaling worden gebruikt.  

Ja, het is toegestaan om met een buurtbus waarmee openbaar personenvervoer wordt aangeboden, gebruik te maken van de (lijn)busbaan en *lijn)busstrook.

Busbanen en busstroken

Artikel 81 RVV 1990 bepaalt dat busbanen en busstroken waarop het woord «BUS» is aangebracht mogen slechts worden gebruikt door bestuurders van een lijnbus, een autobus of een tram. Busbanen en busstroken waarop het woord «LIJNBUS» is aangebracht mogen slechts worden gebruikt door bestuurders van een lijnbus of een tram.

Lijnbus

Een lijnbus is blijkens art. 1 RVV1990 een motorvoertuig, gebezigd voor het verrichten van openbaar vervoer in de zin van de Wet personenvervoer 2000. Openbaar vervoer is blijkens art. 1 van de Wet personenvervoer 2000 het voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig.

Autobus 

Een autobus is blijkens art. 1 RVV1990 een motorvoertuig, ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen.

Conclusie

Een buurtbus die gebruikt wordt om volgens een dienstregeling voor een ieder openstaand personenvervoer aan te bieden, kwalificeert als een lijnbus. Bestuurders van lijnbussen mogen gebruik maken van (lijn)busbanen en (lijn)busstroken.  


Meer weten?
Verkeersregels in Nederland | ANWB