Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Caravan gestolen uit caravanstalling

Vraag gesteld door T. Jansen op 19 januari 2023

Onze caravan is gestolen uit de caravanstalling en wij hebben geen caravanverzekering. De eigenaar had het terrein afgesloten en de mensen die de caravan ontvreemd hebben  die hebben de poort opengebroken. De eigenaar van de caravanstalling is blijkbaar ook niet verzekerd tegen diefstal van caravans etc. Valt er, door middel van de aangifte die wij van de politie hebben, ergens nog iets te verhalen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Uw caravan is gestolen uit de caravanstalling. De dieven hebben de poort van het afgesloten terrein opengebroken. De eigenaar van het terrein heeft geen verzekering die dekking biedt bij diefstal uit de stalling. U wilt graag weten of u de schade, de waarde van de caravan ergens kunt verhalen.

Schade

De hoofdregel in Nederland is dat ieder diens eigen schade draagt, tenzij een ander rechtens aansprakelijk is voor de schade. Er moet dus worden vastgesteld of de schade, het verlies van de caravan door diefstal, een ander kan worden verweten.

Stallinghouder

Een stallinghouder is wettelijk gezien niet verplicht zijn stalling tegen brand of ander onheil te verzekeren. Voorts kan in de overeenkomst en de toepasselijke voorwaarden worden bepaalt hoe de aansprakelijkheid bij diefstal geregeld is.

Bewaarneming

De overeenkomst die u bent aangegaan ten aanzien van de stalling van de caravan is een overeenkomst tot bewaarneming. In de wet is ten aanzien van de overeenkomst tot bewaarneming slechts een beperkte regeling opgenomen. De bewaarnemer is verplicht de in bewaarneming gegeven zaak in dezelfde staat als waarin zij de zaak heeft ontvangen, te bewaren en aan het einde van de overeenkomst terug te geven. Bij de bewaring moet de bewaarnemer de zorg van een goed bewaarder in acht nemen.

Resultaat- of inspanningsverplichting

In beginsel zal de bewaargever kunnen volstaan met de stelling dat nu de bewaarnemer de in bewaarneming gegeven zaak niet (onbeschadigd) kan teruggeven, de bewaarnemer de schade die bewaargever dientengevolge lijdt zal moeten vergoeden. Het is echter niet ondenkbaar en de rechtspraak is hierover niet eenduidig, dat de bewaargever ook moet bewijzen dat de bewaarnemer een verwijt kan worden gemaakt. Het is uiteindelijk van doorslaggevend belang wie welke bewijslast en daarmee het bewijsrisico draagt.

Conclusie

In beginsel kan de stallinghouder worden aangesproken tot vergoeding van de schade. Bij overeenkomst kan de aansprakelijkheid van de stallinghouder zijn beperkt. Dat de stallinghouder geen verzekering had afgesloten is opzichzelfstaand niet verwijtbaar, maar ontslaat de stallinghouder niet van diens aansprakelijkheid.

Meer weten?
Stalling van de camper | ANWB