Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Botsing tegen openstaand portier bij wegrijden

Vraag gesteld door H. Berendse op 10 november 2022

Twee autos naast elkaar op parkeerplaats. Beide met neus naar de rijrichting. Bij het wegrijden van de parkeerplaats kwam ik in aanraking met het geopende achterportier van de andere auto. Dit portier was zodanig geopend, dat de zijkant van het portier voor de deurknop van mijn achterportier was, zodat bij het wegrijden het portier  van de 2e auto meegenomen werd.De bestuurder van deze auto was niet bij de auto aanwezig. De schade ontstond rechts t.o.v de bestuurderszijde. Kon dus niet zien bij het instappen dat het portier van deze auto geopend was. In feite reed ik onvoorzien tegen het portier, mede omdat ik niet kon verwachten dat er een auto naast mij stond met geopend portier. Wie is in dit geval aansprakelijk?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

Bij het verlaten van uw parkeerplek bent u tegen het openstaande portier van een naast uw voertuig geparkeerde auto gereden. U zag bij het instappen het openstaande portier niet wat in aanraking kwam met de deurknop van uw rechter achterportier. U wilt graag weten of u aansprakelijk bent voor de schade aan de geparkeerde auto met het openstaande portier.

Hoofdregel

De hoofdregel in Nederland is dat eenieder zijn eigen schade draagt, tenzij men kan bewijzen dat een ander aansprakelijk is voor de ontstane schade.

Onrechtmatig handelen

Op grond van art. 6:162 BW is hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke aan hem kan worden toegerekend, verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt te vergoeden.

Zorgvuldigheid

Als bestuurder van een motorvoertuig dient men de nodige zorgvuldigheid te betrachten. Zeker ook bij het in- en bij het uitparkeren van een auto dient een bestuurder te allen tijde alert te zijn op de aanwezigheid van andere personen en goederen.

Conclusie

In beginsel zal de automobilist die tegen een open portier aanrijdt aansprakelijk zijn voor de schade. In dit geval zijn er mijns inziens geen omstandigheden die zorgen dat de wederpartij (deels) zelf zijn eigen schade zal moeten dragen. Te meer daar het portier al enige tijd openstond, kan de wederpartij eigenlijk geen verwijt worden gemaakt. Het open laten staan van een portier is op een parkeerterrein weliswaar niet wenselijk, maar kwalificeert als zodanig niet als onrechtmatig.

Meer weten?
Schade claimen - ANWB