Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete niet betalen tol in Oostenrijk

Vraag gesteld door H. Heutink op 12 februari 2023

Op 13-07-2022 heb ik geen tol betaald bij een tolweg omdat ik het verkeerde tolpoortje heb gebruikt. De boete is opgelopen tot €300,00 en deze heb ik uiteindelijk betaald. Mede door het niet communiceren van ASFINAG is deze zo hoog opgelopen. Ze reageren gewoon niet op E-mails en maken zich er gemakkelijk vanaf door een automatische E-mail te sturen met de mededeling dat het wat langer kan duren dan normaal vanwege de drukte. De realiteit is echter dat dit een manier is om gewoon niet op e-mails te reageren. Rekeningen/aanmaningen sturen zijn ze goed in maar reageren, ho maar.
Vraag: zijn er meer mensen die slechte ervaring hebben met ASFINAG? en kan de ANWB als vertegenwoordiger van de Nederlandse automobilist daar niet iets aan doen. Ik vindt het zeer onbeschoft en corrupt van ASFINAG om mensen in het ongewisse te laten en op deze manier (veel) geld op te strijken.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Afgelopen zomer heeft u geen tol betaald omdat u een verkeerd tolpoortje heeft gebruikt. De boete is opgelopen tot € 300 en u heeft deze inmiddels betaald. De tol-innende instantie Asfinag heeft niet gereageerd op uw bezwaar. Uw vraag is of meer mensen soortgelijke ervaringen hebben. 

Omdat wij van meer leden vragen ontvingen over de naheffing van tolgelden in Oostenrijk, hebben wij uitgezocht wat de procedure is. 

Nieuwe Europese regelgeving

De procedure bij het innen van onbetaald tolgeld is recent iets gewijzigd naar aanleiding van Europese regelgeving (de EETS Richtlijn). De procedure voor wie gebruik maakt van de tolwegen zonder geldig vignet of met een vignet dat niet volgens de regels is aangebracht, is als volgt:
 

  • Asfinag stuurt een vordering voor vervangend tolbedrag van € 120. Hier kunt u geen bezwaar tegen maken.
  • Betaalt u niet binnen de gestelde termijn, dan wordt in een volgende brief van Asfinag de factuur met het vervangend tolgeld geannuleerd.
  • U ontvangt van de verantwoordelijke overheidsinstantie (‘Das Land’ van de betreffende deelstaat, in dit geval Das Land Steiermark) een schikkingsvoorstel van € 300,00 wegens het niet betalen van de tol. Dit schikkingsvoorstel is gelijk aan de minimale boete die door de rechter kan worden opgelegd. Tegen dit schikkingsvoorstel is geen bezwaar mogelijk. Was u niet de bestuurder, vul dan wel het antwoordformulier in. Doet u dit niet, dan riskeert u een (aanvullende) boete.
  • Voldoet u dit bedrag niet binnen de gestelde termijn, dan kan een administratief strafrechtelijke procedure worden gestart. Tijdens deze procedure kan wel bezwaar worden gemaakt. Wordt het bezwaar afgewezen, dan zal de rechter overgaan tot het opleggen van een boete die minimaal gelijk is aan het eerdere schikkingsvoorstel.


Eerste brief niet ontvangen?

Sommige leden geven aan het eerste voorstel van Asfinag tot betaling van het vervangende tolgeld van €120, nooit te hebben ontvangen. Hoewel het vervelend is, kunnen hieraan - voor zover wij kunnen overzien - geen rechten worden ontleend. Asfinag is niet verplicht een voorstel te doen. Hetzelfde geldt voor het schikkingsvoorstel tot betaling van € 300 van de overheidsinstantie.

Advies: betaal zo snel mogelijk tenzij u een bewaargrond heeft

Het advies is het vervangende tolgeld van €120,00 of anders het schikkingsvoorstel van € 300 te accepteren en zo snel mogelijk te betalen, tenzij u een bezwaargrond heeft. Bezwaar maken heeft alleen zin, als u een tolvignet heeft dat geheel volgens de regels is aangebracht. In uw geval heeft u een bepaald toltraject gereden zonder te betalen. Dat u de boete heeft betaald is, gegeven de regels, dan ook terecht.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina tol in Oostenrijk.