Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ben ik verplicht mijn Zwitserse boete te betalen?

Vraag gesteld door op 14 november 2022

Ik heb in april een flinke boete ontvangen uit Zwitserland (CHF 940,00). Dit wil ik niet betalen en heb begrepen uit dit ANWB stuk, dat niet hoeft. Ik heb wel een ingevulde brief gestuurd met mijn gegevens en dat ik de verantwoordelijke bestuurder ben. (Toen wist ik nog niet dat het om zo'n astronomisch bedrag zou gaan) Aangezien er in het bestaande verhaaltje staat dat er een bilateraal verdrag is waarbij geen kenteken en persoonsgegevens uitgeleverd worden, maar ik dit zelfstandig wel heb gedaan, vraag ik mij af of ik nu wel moet betalen? Dit is momenteel een relevante vraag voor mij, omdat ik zojuist een brief van een internationaal incassobureau gevestigd in Nederland, heb ontvangen.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

 

U heeft een boete ontvangen vanuit Zwitserland en wilt deze niet betalen. U verwijst voor onderbouwing van het feit dat u niet hoeft te betalen naar een eerder op dit platform gestelde vraag.

Er is zoals in het antwoord aangegeven inderdaad geen verdrag op grond waarvan de boete mogelijk in Nederland kan worden geïnd door het CJIB. Het antwoord geeft echter ook aan :

Vorenstaande neemt niet weg dat u wel degelijk gehouden bent een verkeersboete uit Zwitserland te voldoen. Indien u dit nalaat, zal de boete uiteindelijk hoger uitvallen. Alleen in het geval u zich in Zwitserland begeeft kunnen de autoriteiten dwingen tot betaling van de boete.

Het feit dat u uw gegevens hebt doorgegeven maakt niet dat u nu wel moet betalen. Wat maakt dat u moet betalen is de vraag of u deze overtreding wel of niet heeft begaan. Verder blijft het eerder gegeven antwoord gelden.

Zwitserland maakt inderdaad voor inning van openstaande boetes gebruik van in Nederland gevestigde incassobureau. Voor afdwingen van de boete in Nederland zullen verdere juridische stappen nodig zijn. Zoals gezegd staat de weg via het CJIB niet open. Of het incassobureau zover zal gaan kan ik u niet zeggen, maar de mogelijkheid bestaat. De boete blijft in elk geval geruime tijd openstaan.