Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Zonwering Nissan Qashqai defect

Vraag gesteld door E. Broekman op 3 november 2022

De motor van de zonwering van onze Nissan Qashqai blijkt na 5 ½ jaar en 40.000 km defect. (Als het 4 x open en dicht is geweest is het veel). De importeur wijst echter een coulanceregeling mbt de reparatiekosten van maar liefst €2000,- (!) van de hand. Naar mijn idee mag je toch verwachten dat een dergelijk onderdeel, niet direct aan 'gebruiksslijtage' onderhevig, bij een auto gewoon ook na afloop van de garantietermijn nog behoort te werken? Graag uw advies wat te doen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft een Nissan Qashqai van ongeveer 5,5 jaar oud met een kilometerstand van ongeveer 40.000km. U heeft deze auto destijds nieuw gekocht. Onlangs merkte u dat de zonwering het niet meer deed en heeft u hierover geklaagd. De verwachte reparatiekosten zijn ongeveer € 2000,-. De importeur heeft aangegeven geen coulance regeling te bieden. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Zonwering

In beginsel mag men een levensduur van het zonweringssysteem verwachten van ten minste 6 tot 8 jaar. Het is echter wel een gegeven dat dit soort onderdelen erg gevoelig zijn voor invloeden van buitenaf. Als men er met bagage tegenaan stoot kan er al een defect optreden, net als bij het tegenhouden van het mechanisme door bijvoorbeeld kinderhanden.

Conformiteit

Een product of onderdeel hiervan moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Welke redelijke verwachtingen een koper van een product mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de betaalde prijs, leeftijd en kilometrage. Als er sprake is van een non-conform product dat kan de koper kosteloos herstel vorderen van de verkoper.

Bewijs

Bij een beroep op non-conformiteit moet de koper bewijzen dat er sprake is van een gebrek, wat hij niet hoefde te verwachten en dat al aanwezig was toen het product werd geleverd. U zult dus moeten aantonen dat de zonwering al niet goed was toen u de auto kocht. In de praktijk is het lastig en kostbaar om dit aan te tonen. De kosten van een eventueel expertise onderzoek komen bovendien als u in het ongelijk gesteld wordt voor eigen rekening.

Verkoper of fabrikant

De fabrikant/importeur kan buiten de fabrieksgarantie niet rechtstreeks worden aangesproken tot kosteloos herstel door een (consumenten)koper. Op grond van de Nederlandse wet kunt u uw rechten bij non-conformiteit alleen inroepen tegenover de verkoper van het product. De fabrikant/importeur kan uiteraard wel uit coulance een aanbod doen. Als de fabrikant/importeur geen bijdrage wil leveren aan het oplossen van een probleem met een door haar geproduceerde auto, dan beperkt dit de rechten van de koper tegenover de verkoper niet.

Conclusie

Gelet op de relatief korte periode na aankoop en het gegeven dat u het systeem weinig heeft gebruikt, bestaat er een vermoeden van non-conformiteit. Het zal alleen erg lastig zijn om aan te tonen dat er sprake is van een gebrek dat al (latent) aanwezig was op het moment van aflevering. De bewijslast en daarmee het bewijsrisico ligt bij de koper.

U kunt overwegen om, als de verkoper niet bereid is het zonnescherm kosteloos of tegen een voor u aanvaardbare vergoeding te herstellen, het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer weten?
Klachten na aankoop - ANWB