Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Prijsverhoging door late levering vanwege transportproblemen

Vraag gesteld door C. Tse op 30 oktober 2022

Ik wil een auto kopen, echter is deze door late levering vanwege transportproblemen plots in prijs verhoogd. Wat is mijn rechtspositie? 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft in maart 2022 een nieuwe auto gekocht/besteld waarbij de BOVAG voorwaarden Zakelijke Markt van toepassing zijn verklaard. Onlangs ontving u van de dealer het bericht dat wanneer de auto onverhoopt pas in november 2022 geleverd zou worden, de stijging van de fabrieksprijzen á € 3000,- aan u zullen worden doorberekend. Bij aflevering vóór november 2022 wordt dit bedrag niet aan u doorberekend. Helaas ontving u onlangs het bericht dat de auto niet in oktober 2022 geleverd zal kunnen worden, omdat de volledig geassembleerde auto, vanwege een personeelstekort niet tijdig in Nederland kon worden afgeleverd. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is en of u deze prijsstijging moet accepteren.

BOVAG Voorwaarden Zakelijke Markt

Op grond van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden (art. 4 lid 2), mag de dealer de prijsstijging van o.a. de fabrieks- of importeursprijzen aan u doorberekenen. Een dergelijke prijsstijging vormt ex art. 4 lid 4 Bovag voorwaarden zakelijke markt geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Vertraagde levering

Een aflevertermijn is op grond van de toepasselijke voorwaarden altijd vermoedelijk. Een latere aflevering is in beginsel geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. De uitzondering hierop is het geval dat een concreet overeengekomen leveringstermijn met meer dan 60% wordt overschreden. Op dat moment kan koper de verkoper een ingebrekestelling sturen met daarin een termijn van ten minste 30 dagen om alsnog na te komen. Komt de verkoper ook dan zijn verplichting tot aflevering van de auto niet na, dan kan de overeenkomst door koper worden ontbonden.

Aflevering voertuig

Er is pas sprake van aflevering op het moment dat de verkoper het voertuig, op de vestigingsplaats van de verkoper, aan de koper aflevert. Dat een voertuig ‘klaarstaat’ bij de importeur is voor het moment van aflevering irrelevant.

Conclusie

Formeel juridisch bestaat er geen grondslag voor het ontbinden van de overeenkomst. Evenmin is er sprake van een tekortkoming in de nakoming, waardoor er geen recht bestaat op schadevergoeding vanwege de ‘vertraagde’ aflevering wegens een personeelstekort. Hoewel u vanuit juridisch perspectief niets kunt afdwingen, is het gevolg van deze gang van zaken wel uiterst nadelig. Ik raad u aan om in overleg met de verkoper de mogelijkheden te bespreken. Misschien is de verkoper (onverplicht) bereid een korting toe te passen of tot een andere geste bij wijze van coulance.