Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kiss and Ride parkeervakken

Vraag gesteld door H. Hofstede op 31 oktober 2022

Mag je parkeren in een kiss en ride wanneer er parkeervakken zijn aangelegd?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft een vraag over een verkeerssituatie. U wilt graag weten of het is toegestaan om te parkeren in een kiss and ride-gebied dat is uitgevoerd met parkeervakken.

Nee, dat is niet toegestaan. U parkeert dan op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of het onderbord is aangegeven.

Kiss and Ride

Het doel van de ‘Kiss & Ride’-parkeergebieden is om passagiers van personenauto’s af te zetten en op te halen en daarna direct door te rijden. Op grond van artikel 24 lid 1 sub d nummer 2 RVV1990, is het verboden om te parkeren op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of onderbord is aangegeven. Wanneer u in een Kiss and Ride gebied langer parkeert dan noodzakelijk voor het afzetten en/of ophalen van passagiers, riskeert u een geldboete van € 100,- exclusief administratiekosten (feitcode R 397 e).

Vormgeving verkeersbord

Het verkeersbord 'Kiss & Ride' kent verschillende verschijningsvormen. Als het verkeersbord (ook) voldoet aan de kenmerken van een van de verkeersborden die een parkeergelegenheid aangeven die zijn opgenomen in bijlage I bij RVV 1990, is het verboden om in strijd met het doel van de Kiss & Ride parkeergelegenheid daarvan gebruik te maken. Voldoet het Kiss & Ride verkeersbord, zoals bord L52, niet tevens aan de kenmerken de hiervoor genoemde officiële verkeersborden, dan duidt het Kiss & Ride-bord geen parkeergelegenheid aan. Het handelen in strijd met een dergelijk Kiss & Ride-verkeerbord is dan niet strafbaar. Zie in dit verband het Arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 4 april 2019. 

Parkeervakken

De aanwezigheid van parkeervakken heeft geen invloed op de status van de parkeergelegenheid. In bepaalde parkeergelegenheden is men wel verplicht de aanwezige of als zodanig gemarkeerde parkeervakken te gebruiken.

Verplicht gebruik parkeervakken

Het Kiss and Ride-verkeersbord verplicht bestuurders niet om gebruik te maken van parkeervakken. Als de Kiss and Ride-parkeergelegenheid (ook) wordt aangeduid met een van de verkeersborden E4 tot en met E10, E12 en E13 geldt er wel een wettelijke plicht om gebruik te maken van de parkeervakken, indien deze aanwezig zijn (art. 24 lid 4 RVV 1990). Ook als de Kiss and Ride-parkeergelegenheid binnen een (woon)erf ligt, geldt dat alleen parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven gebruikt mogen worden voor het parkeren van een voertuig (art. 46 lid 1 RVV 1990).
 

Conclusie

Het is niet toegestaan om te parkeren in een Kiss and Ride-parkeergebied, ook niet in binnen dit gebied aanwezige parkeervakken. Voorwaarde hierbij is dat het Kiss and Ride-zonebord (ook) voldoet aan de kenmerken van een in bijlage I RVV 1990 genoemd verkeersbord dat een parkeergelegenheid aanduidt.

Meer weten?
Verkeersregels in Nederland | ANWB