Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie bij aankoop ver van huis

Vraag gesteld door op 3 november 2022

Ik ben op zoek naar een nieuwe auto. Ik woon zelf in Limburg, maar ik heb een geschikte auto gevonden in Friesland. Hoe zit het dan met de garantie? Het is natuurlijk niet te doen om voor een garantie reparatie van Limburg naar Friesland te rijden.
Kan een plaatselijke merkdealer in de buurt de garantie overnemen?
 

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft een auto gevonden die aan uw wensen lijkt te voldoen. De auto wordt echter in Friesland aangeboden, terwijl u in Limburg woont. Het lijkt u erg onhandig als u in voorkomende gevallen van Limburg naar Friesland moet rijden of dat de auto deze grote afstand met een autoambulance moet afleggen. U wilt graag weten of de garantieverplichtingen kunnen worden overgenomen door een dealerbedrijf in de regio en hoe een eventuele garantieclaim dan zal worden afgehandeld.  

Garantie

Garantie is een toezegging van de garantiegever dat het product bepaalde eigenschappen heeft en dat u gedurende de overeengekomen periode recht heeft op kosteloos herstel van gebreken. Tijdens de garantieperiode hoeft alleen aangetoond te worden dat er sprake is van een gebrek. Alleen als de garantiegever kan bewijzen dat (de oorzaak van) het gebrek niet voor zijn risico behoort te komen, valt de dan noodzakelijke reparatie of vervanging niet onder de garantie.

Inhoud en omvang

Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen. Na verval van de garantieperiode heeft u geen rechten meer uit hoofde van de garantieovereenkomst.

Fabrieksgarantie

Bij een fabrieksgarantie is de garantiegever de fabrikant of importeur. Als er sprake is van een gebrek kunt u binnen de fabrieksgarantie, naast de verkoper ook de importeur/fabrikant rechtstreeks aanspreken. De importeur wijst vervolgens een garage binnen het dealernetwerk aan waar u de noodzakelijk reparatie of vervanging kunt laten uitvoeren.

Aankoopgarantie

Bij de meeste occasions is de fabrieksgarantieperiode inmiddels verstreken. De verkoper kan in dat geval een aankoopgarantie aanbieden. Een bekende aankoopgarantie met consumentvriendelijke voorwaarde is de BOVAG-garantie. De verkoper is bij een BOVAG aankoopgarantie de garantiegever. In uitzonderingsgevallen zoals bij een noodzaak tot onmiddellijk herstel kan de garantie worden uitgevoerd door een ander BOVAG autobedrijf. De hoofdregel is echter dat de verkoper moet worden aangesproken bij een aankoopgarantieclaim.

Garantie verzekering

Naast de reguliere aankoopgarantie bestaan er ook garantie verzekeringsproducten. Onder andere Autotrust biedt dergelijke verzekeringsproducten aan. Ook de ANWB garantie is een verzekeringsproduct. Bij de ANWB garantie kan het herstel worden uitgevoerd door een garage bij u in de buurt. De verzekering bepaalt dan waar en hoe het herstel wordt uitgevoerd, maar de eigenaar van de auto hoeft niet terug naar de verkoper.

Conclusie

Het is afhankelijk van het soort garantie dat wordt overeengekomen of een garantieclaim kan worden afgehandeld bij een garage bij u in de buurt. De hoofdregel is dat de garantiegever de garantieclaim afhandelt. De verkoper is in de meeste gevallen het aanspreekpunt, maar hier kan in de garantievoorwaarden van worden afgeweken. Let dus goed op welke garantievoorwaarden worden overeengekomen en vraag hiervan altijd een bevestiging op schrift.

Let op, naast een eventuele commerciële garantie heeft een (consumenten)koper ook wettelijke rechten. Het recht op (kosteloos) herstel bij non-conformiteit kan alleen tegenover de verkoper worden ingeroepen. Bij herstel door een ander dan de verkoper, kunnen de rechten bij non-conformiteit worden verspeeld.

Meer weten?
ANWB Garantie: autogarantie van de ANWB
Fabrieks- en BOVAG-garantie - ANWB