Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Boete in België voor te snel rijden

Vraag gesteld door N. Schenk op 4 november 2022

Mijn zoon heeft een bekeuring gekregen in België op een weg buiten de bebouwde kom. Op deze weg staat nergens een bord hoe hard je mag rijden. Hij reed 80km en achteraf mag je daar 70km rijden. Mijn vraag is, is het verplicht dat er aan het begin van deze weg een bord staat hoe hard je mag rijden?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

Uw zoon heeft onlangs een boete gekregen voor te hard rijden in België buiten de bebouwde kom. Uw zoon reed 80 km/u, terwijl blijkens de boete 70 km/u was toegestaan. U wilt graag weten of er in België een verplichting bestaat om aan het begin van een weg aan te wat de geldende maximumsnelheid is.

Als er sprake is van een snelheidsbeperking dan moet dat worden aangegeven met een verkeersbord of op elektronische signaleringsborden. Als er geen snelheidsbeperkende maatregel is ingesteld, geldt de wettelijk vastgestelde maximumsnelheid.

Maximumsnelheid

De maximum toegestane snelheid op wegen buiten de bebouwde kom in België, is in Vlaanderen vastgesteld op 70 km/u en in Wallonië op 90 km/u. Voor bepaalde categorieën voertuigen geldt op grond van de wet een lagere maximum snelheid. Voorts kan de maximumsnelheid worden beperkt door een verkeersbord of worden aangegeven op elektronische signaleringsborden.

Conclusie

Uw zoon reed (waarschijnlijk) buiten de bebouwde kom in Vlaanderen op een niet-autosnelweg. De boete is dan het gevolg van het overschrijden van de wettelijke maximum snelheid. De wettelijk geldende maximum snelheid hoeft niet steeds aan het begin van een weg worden aangegeven. Bij het binnenrijden van Vlaanderen respectievelijk Wallonië worden de wettelijke maximum snelheden getoond.

Meer weten?
Verkeersregels in België | ANWB