Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Zonnepaneel op dak van camper trekt krom

Vraag gesteld door F. Bruin op 15 augustus 2022

krom getrokken zonnepaneel nog geen jaar oud en daar door ook dak van de camper krom getrokken val dit het alles onder de garantie? ben bang dat als het gaat regen er ook nog water schade bij komt

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


Ongeveer negen maanden geleden heeft u een zonnepaneel voor op uw camper gekocht en laten monteren door gespecialiseerd bedrijf. Het is u onlangs opgevallen dat het zonnepaneel krom is getrokken en daardoor lijkt het dak van de camper eveneens vervormd. U wilt graag weten of de schade onder garantie hersteld moet worden.

Garantie

De garantievoorwaarden die van toepassing zijn op het zonnepaneel en de montage hiervan zijn opgenomen in de algemene leveringsvoorwaarden van het bedrijf. Uit artikel 8 van deze algemene voorwaarden volgt dat op nieuw geleverde producten en de hiermee samengaande werkzaamheden een garantie voor de duur van 12 maanden geldt. Voor een beroep op deze garantie moet het mankement binnen 14 dagen na constatering hiervan worden gemeld. Ten slotte moet het bedrijf in de gelegenheid gesteld worden het mankement te verhelpen.

Conformiteit

Naast een eventuele commerciële garantie heeft de (consumenten)koper recht op aflevering van een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die hij daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. De (consumenten)koper moet bewijzen dat het product gebrekkig is én het gebrek, althans de oorzaak daarvan al bij aflevering van het product bestond.

Installatie

Op grond van art. 18 lid 3 BW (oud) en/of op grond van art. 18a lid 1 sub a BW (nieuw) geldt dat een gebrek als gevolg van een verkeerde installatie van de zaak beschouwd wordt als een non-conforme aflevering van die zaak.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product bij aflevering niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben, kunt u van de verkoper eisen dat het gebrek op zijn kosten wordt hersteld.

Schade

Naast het recht op kosteloos herstel van het gebrek op grond van de wet, heeft u blijkens art. 7:24 BW recht op schadevergoeding. Voorwaarden hierbij is dat de schade in direct verband staat met de aansprakelijkheid van de verkoper. Als blijkt dat de (installatie van) het zonnepaneel niet voldeed aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mocht hebben en u daardoor aanvullende schade hebt geleden, dan kan deze schade op de verkoper/installateur worden verhaald.

Conclusie

Mijns inziens heeft u recht op kosteloos herstel door de verkoper/installateur op grond van de overeengekomen garantie. In de toepasselijke voorwaarden zie ik geen uitsluitingsgrond die op uw situatie van toepassing kan worden verklaard.

Alternatief kunt u de verkoper/installateur aanspreken tot kosteloos herstel en schadevergoeding op grond van de (vermoedelijk) ondeugdelijke installatie. Bij een beroep op non-conformiteit dient u wel te bewijzen dat (de oorzaak van) het gebrek al bij aflevering bestond.

Ik raad u aan om het probleem z.s.m. te bespreken met de verkoper/installateur en in ieder geval een schriftelijke melding van het mankement (inclusief foto's) te maken.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Klachten na aankoop