Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Waarom moet je voor alle EU landen een aparte milieusticker aanschaffen?

Vraag gesteld door M. Kokx op 23 augustus 2022

Waarom moet je voor alle EU landen een aparte milieusticker  aanschaffen. Ik zou zeggen 'eenmaal groen bevonden in Frankrijk, dan geldt dezelfde beoordeling ook in Duitsland, of welk land dan ook'. Als het goed is hanteren ze toch dezelfde normen voor de milieu-status van je auto!?

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

U vraagt zich af waarom ieder land zijn eigen systeem hanteert voor milieustickers.
U verwacht dat als de auto eenmaal "groen" bevonden is, dit voor alle landen zou moeten gelden.

Mileusticker en -zones

Uw signaal om als ANWB te pleiten voor eenduidige Europese regels voor het inrichten van milieuzones (inclusief een eventuele milieusticker, die aangeeft hoe schoon de auto is) horen we de laatste tijd regelmatig. In Nederland is het ons gelukt om tot harmonisatie te komen via een landelijk systeem. Dat was al niet eenvoudig om gemeentes hier uiteindelijk zelf over mogen beslissen. Maar voor het buitenland is dit momenteel onhaalbaar. Ieder land en soms iedere regio of stad heeft zijn eigen regels voor milieuzones bijvoorbeeld voor toegangseisen - digitale registratie of sticker – en grenswaarden en vindt zijn eigen systeem het beste. Alleen al in Italië zijn er bijvoorbeeld rond de 250 zones.

Wat vindt de ANWB

Vindt de ANWB dit wenselijk? Nee. 
Doet de ANWB er iets aan? Ja, op deze pagina kunt u de uitgangspunten lezen die de ANWB hanteert. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere EU-landen, bijvoorbeeld voor de stad Gent en Brussel. Daar heeft de ANWB mee gepraat over schrappen van de registratieplicht vooraf voor Nederlandse kentekenhouders. Ook zijn we in gesprek geweest met de Franse autoriteiten over o.a. Parijs waar nog veel onduidelijkheid voor buitenlandse automobilisten is. De ANWB probeert de EU te bewegen om in ieder geval informatie beschikbaar te stellen voor de regels die overal gelden.

Conclusie

Kortom, de ANWB benut iedere mogelijkheid om internationaal te pleiten voor afdoende informatie voor het publiek en harmonisering van milieuzones. Daarbij zal één uniform verkeersbord, wederzijdse erkenning van vergunning/vignetten en het wegnemen van administratieve drempels.
Deze informatie is ook te lezen op deze pagina