Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voorvork fiets breekt af tijdens reparatie

Vraag gesteld door op 20 september 2022

Mijn 5 jaar oude damesfiets Batavus Bolero maakt al 0,5 jaar een rammelend geluid. Ik ben daarvoor al 2x eerder bij de fietsenmaker (waar ik de fiets gekocht heb) geweest. Deze week ging ik voor de 3e keer, en nu hoorden ze het ook. Conclusie: het balhoofd moest vervangen. Dus bracht ik gisteren mijn fiets weg. Vanochtend kreeg ik te horen dat alles afgebroken was toen ze het stuur los wilden halen. Nu moet ik niet alleen een nieuw balhoofd, maar ook een nieuw stuur (een ander model dan ik nu heb) en een nieuwe voorvork (levertijd 4 weken) betalen. Materiaalkosten 220 euro, werkplaatskosten 120 euro. Kan dit zomaar bij een fiets van 5 jaar ? Mijn vorige fiets ging 10 jaar mee, en werd op dezelfde manier gebruikt.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft uw inmiddels 5 jaar oude fiets ter reparatie aangeboden aan de fietsenmaker (tevens verkoper van de fiets), vanwege een rammelend geluid. Ondanks twee eerdere bezoeken aan deze fietsenmaker waarbij geen diagnose gesteld kon worden, hoorde de fietsenmaker het geluid de derde keer ook. Volgens de fietsenmaker moest het balhoofd worden vervangen. De ochtend na het achterlaten van de fiets voor de reparatie, werd u gebeld met de mededeling dat bij het uitvoeren van de reparatie e.e.a. is afgebroken. Het stuur en de voorvork moeten nu eveneens worden vervangen. De kosten hiervoor zijn begroot op in totaal € 340,-. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Schade

De hoofdregel in Nederland is dat iedere persoon zijn eigen schade draagt, tenzij bewezen kan worden dat een ander aansprakelijk is voor de geleden schade.

Garantie

De fabrikant van de fiets geeft een garantie op het frame en op ongeveerde voorvorken van 10 jaar. Op een geveerde voorvork, zoals bij uw fiets en op alle overige onderdelen die niet expliciet van garantie zijn uitgesloten, geldt een garantie van 2 jaar. De fiets is inmiddels 5 jaar in gebruik. U kunt zodoende geen aanspraak maken op herstel onder garantie.  

Conformiteit

Naast een eventuele commerciële garantie heeft een koper ook wettelijke rechten. Op grond van de wet heeft u recht op een product dat bij aflevering voldoet aan de overeenkomst en aan de redelijke verwachtingen die men op grond van die overeenkomst van het product mag hebben. Het is aan de koper om te bewijzen dat er sprake is van non-conformiteit en dat het gebrek al bestond op het moment van aflevering. Waarschijnlijk is het afbreken van het stuur en de voorvork niet zozeer het gevolg van ondeskundigheid van de fietsenmaker, maar is er sprake geweest van roest en (langdurige) speling. Hoewel men opzichzelfstaand mag verwachten dat een verende voorvork, balhoofd en stuur langer meegaat dan 5 jaar, is het waarschijnlijk niet mogelijk om te bewijzen dat het gebrek al (latent) aanwezig was toen de fiets werd afgeleverd. Aangezien de (consumenten)koper de bewijslast en daarmee het bewijsrisico draagt, acht ik de kans op succes bij een vordering tot kosteloos herstel op grond van non-conformiteit, zeer gering.  

Schade tijdens de reparatie

U heeft uw fiets ter reparatie aangeboden aan de fietsenmaker en tijdens de reparatie werkzaamheden is schade ontstaan. Dat de schade (nog) niet aanwezig was toen u de fiets ter reparatie aanbood is onvoldoende om vast te stellen of de fietsenmaker aansprakelijk is voor deze schade. U zult moeten bewijzen dat de fietsenmaker een verwijtbare fout heeft gemaakt.

Onzorgvuldige werkwijze

Volgens onze fietsexpert is het niet aannemelijk dat het afbreken van het stuur en voorvork verwijtbaar is aan de fietsenmaker. Het is meer aannemelijk dat de voorvork door langdurige speling en roest ernstig verzwakt was en dus bij het aanbieden van de fiets al niet meer goed was. Op grond van de wet moet de opdrachtnemer bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Hierbij wordt de norm gehanteerd dat verwacht mag worden dat een opdrachtnemer handelt als een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot. Het gegeven dat de fietsenmaker ondanks uw verzoek, niet eerder heeft geconstateerd dat de voorvork niet goed meer was, lijdt mijns inziens daarom niet tot aansprakelijkheid van de fietsenmaker voor de schade.

Conclusie

De hoofdregel is dat een ieder diens eigen schade draagt, tenzij een ander rechtens aansprakelijk is voor de ontstane schade. Omdat er mijns inziens geen sprake is van aansprakelijkheid van de fietsenmaker voor de schade, moet worden teruggevallen op de hoofdregel.

Meer weten?
Reparatie en onderhoud - ANWB
Klachten na aankoop - ANWB
Garantie - ANWB