Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voetgangers naast elkaar op rijbaan

Vraag gesteld door op 10 augustus 2022

Het komt vaak voor dat er twee of meer wandelaars naast elkaar op de weg of fietspad lopen aan de linkerkant. Dit is zeer irritant want als ik met mijn auto of fiets aan kom rijden gaan ze niet aan de kant en blijven breed uit doorlopen. Soms zijn er ook nog kinderwagens en of honden bij. Mag dit allemaal. Ik heb geleerd dat je links mag lopen maar niet het verkeer hinderen want je bent te gast op de verkeerde weghelft. Ikzelf ga de berm in met tegenliggers als ik links loop.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U ergert zicht met enige regelmaat aan naast elkaar wandelende voetgangers op de rijbaan of het fietspad. Deze voetgangers lopen dan breed uit op een weggedeelte, dat naar uw mening niet voor hen bestemd is. Bovendien gaan deze voetgangers niet opzij wanneer u hen nadert met de auto of fiets. U heeft altijd geleerd dat een voetganger aan de linkerzijde van de weg mag lopen, mits het verkeer niet gehinderd wordt. De voetganger is dan immers ‘te gast’ op de verkeerde weghelft. U kiest er zelf als voetganger voor om in de berm te lopen aan de linkerzijde van de weg. U wilt graag weten welke regels er gelden voor een voetganger die gebruik maakt van de rijbaan of het fietspad.

Plaats op de weg

Op grond van artikel 4 RVV1990 moet een voetganger gebruik maken van het trottoir of voetpad. Als een voetpad ontbreekt dan dient een voetganger het (brom)fietspad te gebruiken en als ook dat ontbreekt dan gebruikt de voetganger de berm of de uiterste zijde van de rijbaan.

Links of rechts

Voor voetgangers is de plaats op de weg wat linker- en rechterweghelft, niet wettelijk bepaald. Een voetganger heeft dus de keuze tussen het gebruik van de linker of de rechter zijde van de weg. Het zal afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval of links of rechts lopen het meest veilig is.

Gevaar of hinder

Op grond van artikel 5 WVW 1994 is het een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Conclusie

Voetgangers mogen niet naast elkaar lopen indien zij ‘gedwongen’ gebruik maken van de rijbaan. Art. 4 lid 3 RVV1990 schrijft immers in dat geval voor dat voetgangers de berm of de uiterste zijde van de rijbaan moeten gebruiken. Twee naast elkaar lopende voetgangers kunnen niet beiden gebruik maken van de uiterste zijde van de rijbaan.
Voetgangers die ‘gedwongen’ gebruik maken van het (brom)fietspad mogen in beginsel wel naast elkaar lopen, althans er bestaat geen rechtsregel die dit verbiedt. Als een andere weggebruiker de voetgangers nadert, dienen de voetgangers achter elkaar te gaan lopen, zodat de medeweggebruiker hen veilig kan passeren. Voetgangers mogen immers, net als alle andere weggebruikers geen gevaar of hinder veroorzaken.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over Verkeersregels in Nederland