Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersboete Zwitserland

Vraag gesteld door J. Ummels op 29 september 2022

Ik heb een strafbeschikking vanuit het kanton Graubünden (in het Italiaans!) ontvangen. De beschikking is opgelegd vanwege een snelheidsovertreding. Ik wil bezwaar maken tegen de boete. De boete bedraagt CHF 400, met daar boven op CHF 260 (!) vanwege het gerechtelijk vooronderzoek en nog eens CHF 80 voor "disborsi in contanti". Geen idee wat dat laatste is. De bezwaartermijn is slechts tien dagen. Ik heb de beschikking, die gedateerd is op 21 september, pas gisteren - 29 september - ontvangen, waardoor mijn bezwaar waarschijnlijk te laat door de justitie in Zwitserland wordt ontvangen. Ik mag mijn bezwaar namelijk niet per fax of per email insturen. Alsof de Zwitserse justitie het mij onmogelijk wil maken, op te komen voor mijn rechten. Mijn vragen zijn: kan ik een voorlopig bezwaarschrift per email insturen, zodat ik mijn rechten om bezwaar te maken niet verspeel. Als ik vervolgens een schriftelijk bezwaarschrift stuur, worden daarvoor dan ook weer kosten aan mij in rekening gebracht? En zo ja, wat zullen die aanvullende kosten dan zijn? Ik verneem graag met spoed van u, vanwege de ultrakorte reactietijd die mij rest.
 

Antwoord van Lisette

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

 

U heeft een boete gekregen voor een snelheidsovertreding in Zwitserland. U wilt bezwaar maken en heeft hierover een aantal vragen.

Doorgaans worden ook in Zwitserland verkeersovertredingen afgedaan met vaste bedragen. Ook moeten er procedurekosten worden betaald. Het heeft naar mijn mening dan ook weinig zin om tegen de boete (succesvol) bezwaar te maken. Over het algemeen heeft dit alleen zin, als u de verkeersovertreding betwist.

Bezwaartermijn

De bezwaartermijn zal in de strafbeschikking vermeld staan. Vaak is die termijn ten minste 14 dagen. Ik weet niet of het überhaupt mogelijk is om een voorlopig bezwaarschrift in te dienen. Maar uitgaande van een termijn van 14 dagen, hebt u nog de tijd om een definitief bezwaarschrift in te dienen. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u erbij vermelden dat u de strafbeschikking pas op 29 september hebt ontvangen. In hoeverre in een vervolgprocedure de boete en de procedurekosten worden verhoogd, is helaas bij ons niet bekend. Wij hebben daar geen meldingen gekregen.

U zou ook contact op kunnen nemen met de officier van justitie die de boete heeft opgelegd.