Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Reparatie nieuwe e-bike duurt (te) lang

Vraag gesteld door B. Swuste op 22 augustus 2022

Op 22 juli jl hebben wij een nieuwe Amslod fiets ontvangen. Kost een hoop geld. De aflevering van de fiets was prima. De dag erna wilden we een fietstocht maken en na een paar honderd meter kwam er een krijsend geluid uit de motor. Het was vreselijk om aan te horen. Melding gemaakt bij Amslod en 2 weken later kwam er een monteur die na een proefrit constateerde dat de motor inderdaad een krijsend geluid maakt en vervangen moest worden. Dat staat genoteerd op de werkbon. Weer 2 weken wachten. Als de 2e monteur komt staat de nieuwe fiets al een maand in de schuur.
De 2e monteur is geweest, maar heeft geen nieuwe motor bij zich. Hier was hem niets van bekend...?
Volgens deze monteur was het een kwestie smeren. Motor gesmeerd en proefrit gemaakt, geluid weg. Tijdens een proefrit van mijn vrouw is het geluid weer terug gekomen. De monteur was inmiddels al vertrokken.
Melding gemaakt bij Amslod en nu duurt het weer 2 weken voordat er iemand langskomt om de motor te vervangen.
Het vertrouwen is weg. De ANWB geeft ook goed recenties over Amslod, maar die zijn bij ons nog niet waar gemaakt.
De dure electrische fiets staat dan al 1,5 maand in de schuur.
Welke actie kunnen wij ondernemen om de koop ongedaan te maken?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft onlangs een nieuwe e-bike gekocht bij Amslod. Kort na ingebruikname hoorde u een vreemd geluid tijdens het fietsen met trapondersteuning. Na uw melding is na ongeveer 2 weken een monteur langsgekomen voor onderzoek aan de fiets. Naar diens oordeel zou de motor vervangen moeten worden. Weer 2 weken later kwam de monteur die het herstel zou uitvoeren. In plaats van het vervangen van de motor heeft deze monteur de motor gesmeerd. Het probleem leek toen opgelost, maar nog dezelfde dag kwam het geluid terug. Na uw melding bij Amslod zou het opnieuw 2 weken duren, voordat een monteur de motor kan komen vervangen. U wilt hier eigenlijk niet meer op wachten en wilt de overeenkomst ontbinden. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Conformiteit

Op grond van de wet heeft u recht op de levering van een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben, kunt u van de verkoper kosteloos herstel of vervanging van het product eisen.

Herstel binnen redelijke termijn

De verkoper moet indien hij daartoe wordt aangesproken binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper overgaan tot herstel of vervanging van het product dat niet voldoet aan de overeenkomst. Als de verkoper dit nalaat, kan de koper ontbinding van de overeenkomst of een prijsvermindering vorderen.

Lange wachttijden, ondeskundig herstel

Ervan uitgaande dat Amslod bij het eerstvolgende bezoek wel overgaat tot duurzaam en kundig herstel, dan heeft u 6 weken moeten wachten op herstel of vervanging. Dat er steeds een ruime periode zit tussen de melding van een klacht en de eerste mogelijkheid tot een bezoek door een monteur, behoort mijns inziens voor risico van Amslod te komen. Ook het gegeven dat de monteur in afwijking van de werkbon meende te kunnen volstaan met een minder ingrijpend herstel en hierna onvoldoende heeft getest en gecontroleerd of dit herstel voldoende effect had, kan Amslod worden aangerekend.

Conclusie

Mijns inziens is Amslod niet binnen een redelijke termijn en/of zonder ernstige overlast voor de koper zijn verplicht tot herstel van het gebrek, nagekomen. Blijkens art. 7:22 lid 2 BW kan in dat geval de overeenkomst worden ontbonden voor zover het gebrek ontbinding rechtvaardigt. Het gebrek is van dien aard dat ontbinding gerechtvaardigd is. Ik raad u aan om de overeenkomst te ontbinden op grond van artt. 7:17 jo. 7:21 lid 3 jo. 7:22 lid 2 BW.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Klachten na aankoop.