Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Motorfiets bij aflevering niet goed

Vraag gesteld door op 12 september 2022

En nieuwe motor gekocht bij een ducati dealer. Maar de motor was niet good toen ik em gaat halen bij de garage.. ze zijn nu 5 dagen bezig gewest voor de reparatie nog geen oplossen . ik heb er geen vetrowen in meer. Kan ik de order kunnen anuleren?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft onlangs een nieuwe motorfiets gekocht. Bij aflevering bleek de motor niet goed te werken. De werkplaats is inmiddels 5 dagen bezig met de diagnose. U heeft eigenlijk geen vertrouwen meer in de motorfiets en wilt de koop ontbinden. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Koop=Koop

De koop kan niet zomaar ongedaan worden gemaakt. Het ontbinden van de koop overeenkomst is alleen mogelijk als daar een wettelijke grondslag voor is.

Conformiteit

Een product moet bij aflevering voldoen aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Wat redelijke verwachtingen zijn is afhankelijk van o.a. het soort gebrek, het bouwjaar, kilometrage en de betaalde prijs.

Rechten bij non-conformiteit

Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachting die u daarvan mocht hebben, kunt u herstel, vervanging of aflevering van het ontbrekende eisen. De verkoper moet op grond van de wet het gebrek kosteloos verhelpen. Bovendien moet het herstel binnen een redelijke termijn plaatsvinden en zonder ernstige overlast voor de koper.

Ontbinden

Als vast staat dat er sprake is van non-conformiteit, dan kan de overeenkomst pas ontbonden worden als herstel of vervanging onmogelijk is of van de verkoper niet gevergd kan worden. Of als de verkoper niet is overgaan tot kosteloos herstel of vervanging binnen een redelijke termijn en/of zonder ernstige overlast voor de koper. Bovendien moet het gebrek van zodanige betekenis zijn dat ontbinding gerechtvaardigd is. 

Redelijke termijn voor nakoming

Over het algemeen geldt dat een redelijke termijn voor nakoming ten minste 2 weken bedraagt. Voorst wordt aangenomen dat de koper de verkoper ten minste 2  herstelpogingen moet gunnen, alvorens de overeenkomst op grond van non-conformiteit kan worden ontbonden.

Conclusie

De door u gekochte motorfiets voldoet niet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Het probleem is weliswaar nog niet door de verkoper opgelost, maar er is nog geen redelijke termijn verstreken waarbinnen het herstel moet zijn uitgevoerd. Mijns inziens kunt u de koop nog niet ontbinden op grond van non-conformiteit.

U kunt wel overwegen om in plaats van herstel van de gebreken, aflevering van een vervangende soortgelijke motorfiets te eisen. Het gebrek aan de gekochte motorfiets moet dan wel dusdanig zijn dan dit vervanging rechtvaardigt.
Meer weten?
Wat kan je eisen? - ANWB