Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoogglans velgen binnen een jaar dof en mat

Vraag gesteld door op 16 augustus 2022

Vorig jaar hebben wij een nagelnieuwe Mazda CX30 met als extra optie hoogglans zwarte velgen. gekocht. Nu zijn de velgen het afgelopen jaar langzaam veranderd in doffe gevlekte matte velgen. Wij zijn teruggegaan naar de dealer en die zou erop terug komen. Dat heeft hij gedaan, tot onze verbazing vertelde hij dat de velgen gepoedercoat waren, dus gewone velgen zwartgemaakt, dit gegeven wisten wij niet. Het poedercoatbedrijf zei dat als dit gebeurd de gebruiker waarschijnlijk de velgen met een te agressief middel heeft schoongemaakt en dat ze dit niet kosteloos gaan herstellen. De Mazda dealer wil ons tegemoet komen met de helft van het poedercoaten a 250 Euro. Wij zijn hier niet mee eens om verschillende redenen. 1 De auto is alleen door de wasstraat geweest, er zijn geen agressieve middelen gebruikt om deze velgen te reinigen. betekend dit dat de auto nooit meer door de wasstraat gewassen kan worden? 2 Er is ons ook nooit medegedeeld dat deze velgen gepoedercoat zijn. Op onze vraag hoe het zit met de garantie op de auto, kregen we als antwoord dat de garantie alleen op de auto zit en niet op de velgen, dat vinden wij heel vreemd want de velgen zijn ook tegelijkertijd bij de auto als extra optie gekocht.
Hoe zit dit en welke stappen kunnen wij nu het beste nemen, en hoe zit dat met die zwartgemaakte velgen als je als extra optie voor veel geld hoogglansvelgen bij de auto neemt, vallen deze velgen dan onder de garantie en is dit een normale gang van zaken?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


Ruim een jaar geleden heeft u een nieuwe auto gekocht met daarbij een set nieuwe hoogglans zwarte velgen. De velgen vertonen, zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor is, doffe vlekken en de velgen lijken inmiddels eerder in mat dan in hoogglans te zijn uitgevoerd. De verkoper en diens leverancier van de velgen hebben aangeven niet bereid te zijn tot kosteloos herstel. De verkoper is bereid tot een vergoeding van € 250,- wat overeenkomt met ongeveer de helft van de kosten voor een nieuwe poedercoat behandeling. U bent van mening dat u recht heeft op kosteloos herstel en wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Garantie

Uit de factuur blijkt niet dat de velgen af-fabriek zijn afgeleverd, er wordt geen optie- of accessoire nummer genoemd. Ook volgt uit de correspondentie met de verkoper dat de velgen afzonderlijk zijn geleverd en de poedercoating door een gespecialiseerd bedrijf is aangebracht. De conclusie is zodoende gerechtvaardigd dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op de fabrieksgarantie van de auto. Vanuit de banden- en velgenbranche geldt over doorgaans een garantie van één jaar op de lak of verf. Deze garantie is door tijdsverloop inmiddels verstreken.

Non-conformiteit

Naast een eventuele fabrieks- of verkopersgarantie heeft een consumentenkoper ook wettelijke rechten. Als een product bij aflevering niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben, dan heeft de koper recht op kosteloos herstel door de verkoper. De koper moet dat bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat hij in redelijkheid niet hoefde te verwachten op grond van de overeenkomst én dat het gebrek al bestond, althans de oorzaak daarvan, op het moment van aflevering.

Poedercoaten

Het poedercoaten staat bekend als een duurzame techniek om metalen objecten te voorzien van kleur en deze objecten te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Over het algemeen geldt dat van peodercoating op zijn minst een gelijkwaardig resultaat dan van natlak mag worden verwacht.

Redelijke verwachting

Naar mening van onze automotive Experts mag men in redelijkheid verwachten dat de peodercoating op een velg bij normaal gebruik en onderhoud ten minste 6 jaar goed en mooi blijft. Als de poedercoating verkleurd of loslaat in de eerste 6 jaar na aflevering, voldoet de coating niet aan de redelijke verwachtingen die men daarvan op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Bewijs

Als de verkoper niet bereid is tot kosteloos of nagenoeg kosteloos herstel van de coating, dan is het aan de koper om te bewijzen dat er sprake is van non-conformiteit. Om dit bewijs te kunnen leveren kan een poedercoating-specialist worden gevraagd om onderzoek te doen naar de poedercoating.

Conclusie

U heeft geen recht op herstel onder garantie. De velgen zijn niet geleverd door de fabrikant van de auto en de garantietermijn die gebruikelijk is in de banden- en velgenbranche is inmiddels verlopen. Dit laat onverlet dat u de verkoper op grond van non-conformiteit kunt aanspreken tot kosteloos herstel. In dat geval zult u moeten aantonen dat de velgen, althans de poedercoating, niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mocht hebben.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Klachten na aankoop.