Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Geldt verkeersbord D5 ook voor fietsers

Vraag gesteld door op 22 augustus 2022

Bij de uitrit van het kantoor waar ik werkzaam ben, staan de volgende verkeersborden.

B6
Onderbord RVV OB503OB02
D5

Onder mijn collega’s is er wat discussie over wat deze borden betekenen en voor wie deze precies gelden.

Enkele collega’s beweren dat bord D5 alleen geldt voor bestuurders van motorvoertuigen en dus niet voor fietsers. De andere collega’s zijn van menig dat bord D5 geldt voor alle bestuurders, tenzij er een onderbord bevestigd is die de uitzonderingen aangeeft. Wat in dit geval niet zo is.

Ik hoop dat u mij van een antwoord wilt voorzien, wat het gehele set aan borden precies betekend en voor wie de borden gelden.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft een vraag over een verkeerssituatie. Bij het verlaten van het parkeerterrein waar u werkzaam bent, staan een aantal verkeersborden. Als eerste wordt verkeersbord B6 weergegeven met onderbord OB503OB02. Daaronder is verkeersbord D5 geplaatst. U wilt graag weten wat de verkeersborden betekenen en voor wie deze geboden en waarschuwingen gelden.

Verkeersbord B6

Verkeersbord B6 is een verkeersbord dat is opgenomen in hoofdstuk B, verkeersborden die de voorrang regelen. Verkeersbord B6 heeft als omschrijving dat men bij het naderen van dit verkeersbord voorrang moet verlenen aan alle bestuurders op de kruisende weg.

Onderbord OB503OB02

Dit onderbord is een waarschuwingsbord dat om extra oplettendheid vraagt aan bestuurders die dit verkeersbord naderen. Het algemene gevaarteken waarschuwt voor fietsers die van beide richtingen komen.

Verkeersbord D5

Verkeersbord D5 is een gebodsbord in hoofdstuk D dat over de rijrichting gaat. Verkeersbord D 5 geeft het gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven.

Weggebruikers, bestuurders en bestuurders van motorvoertuigen

Weggebruikers zijn voetgangers, fietsers, bromfietsers, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, van een motorvoertuig of van een tram, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee en bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen. Bestuurders zijn blijkens art. 1 RVV1990 alle weggebruikers behalve voetgangers. Als bestuurder van motorvoertuigen kwalificeren personen die een motorvoertuig besturen en personen die rijonderricht geven of toezicht houden bij een onderzoek naar de rijvaardigheid.

Conclusie

Bij het verlaten van het parkeerterrein dient men voorrang te verlenen aan alle bestuurders op de kruisende weg. In principe zou men voetgangers niet voor hoeven te laten gaan. Echter aangezien men bij het verlaten van een uitrit een bijzondere manoeuvre verricht en dus al het verkeer en zodoende alle weggebruikers en dus ook aan voetgangers voor moet laten gaan (ex art. 54 RV), gaan ook voetganger voor bij het verlaten van het parkeerterrein. Voorts wordt men gewaarschuwd voor fietsers die van beide richtingen (kunnen) komen. U dient deze fietsers (uit beide richtingen) voorrang te verlenen. Het onderbord heeft immers betrekking op het verkeersbord waaronder het direct geplaatst is (art. 67 lid 1 sub a RVV1990). Ten slotte wordt het gebod gegeven dat men een bepaalde rijrichting moet volgen. Dit verkeersbord geldt voor alle bestuurders, dus ook voor fietsers. Alleen als middels een onderbord wordt aangegeven dat het verkeersbord D5 voor bepaalde weggebruikers zou gelden of dat bepaalde weggebruikers zijn ‘uitgezonderd’ zou het verkeersbord niet ook voor fietsers gelden.

Kennelijk is er sprake een fietspad voor beide richtingen voordat men de kruisende rijbaan kan oprijden. Het is waarschijnlijk niet de bedoeling van de weggebeheerder om ook fietsers een verplichte rijrichting op te leggen. Als er een fietspad voor beide richtingen aan één zijde van de weg is gerealiseerd is het erg onlogisch om fietsers die het parkeerterrein verlaten, te verbieden gebruik te maken van het fietspad in een van beide richtingen. Desalniettemin geldt in de huidige situatie het gebod ook voor fietsers. Ik raad u aan om bij de wegbeheerder om opheldering te vragen of het verzoek in te dienen om de verkeerssituatie te verduidelijken.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Verkeersregels in Nederland.