Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

E-scooter laden aan publieke (auto)laadpaal

Vraag gesteld door P. Slof op 10 september 2022

ik ben al eenige tijd in bezit van een elektrische scooter met blauwe kenteken. Nu maak ik veel lange ritten en wil eigenlijk nog verder komen.
Nu mijn vraag: mag ik mijn elektrische snor scooter laden bij een publieke auto laadpaal? Ik heb hiervoor een verloopkabel. En moet ik dan de elektrische scooter in de parkeervak plaatsen of juist op de stoep?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft sinds enige tijd een e-scooter en bent voornemens om langere tochten te maken met de e-scooter. U heeft onlangs een verloopkabel gekocht waarmee het mogelijk is om uw e-scooter op te laden bij een openbare (auto)laadpaal. U wilt graag weten of u uw e-scooter ook mag opladen aan een publieke laadpaal en waar u de e-scooter tijdens het laden dan moet plaatsen.

Parkeren e-scooter

Op grond van artikel 27 RVV1990 moeten fietsen en bromfietsen op het trottoir, het voetpad of in de berm dan wel op een andere door het bevoegde gezag aangewezen plaatsen, worden geplaatst. De e-scooter kwalificeert als een bromfiets of een snorfiets. Laatstgenoemde categorie volgt de regels die gelden voor fietsers. De e-scooter dient dus net als fietsen en bromfietsen op de stoep geplaatst te worden. Voorwaarde hierbij is dat de geplaatste fietsen en bromfietsen de doorgang niet mogen blokkeren.

Publieke laadpalen

Publieke laadpalen zijn bedoelt voor het laden van elektrische auto’s en gelet op de type 2 aansluiting op de laadpaal niet geschikt voor het laden van andersoortige elektrische voertuigen die middels een Schuko stekker moeten worden opgeladen. In de meeste gevallen wordt een speciale parkeergelegenheid gereserveerd voor het opladen van elektrische auto’s bij de publieke laadpaal.

Bevoegd gezag

De gemeente is binnen haar gemeente grenzen verantwoordelijk voor het parkeerbeleid én voor de veiligheid in de openbare ruimte. Veel gemeenten verbieden expliciet het laden van LEV’s, zoals e-scooters, e-bikes etc. bij publieke laadpalen.

Conclusie

In beginsel moet een e-scooter op de stoep geparkeerd worden, zonder dat hiermee de doorgang geblokkeerd wordt. Het is aan de gemeente waarbinnen u het voertuig wilt opladen om te bepalen aan welke regels u dan moet voldoen. In de meeste gemeenten geldt een expliciet verbod voor het laden van LEV’s aan een publieke laadpaal. De reden hiervoor is meestal dat de gemeente de veiligheid niet kan garanderen als men gebruik maakt van een verloopstekker, die bijvoorbeeld los kan raken.

Publieke laadpalen voor het opladen van elektrische auto’s zijn niet bedoelt voor het opladen van LEV’s. Veel horeca gelegenheden en steeds meer gemeenten bieden de mogelijkheid om LEV’s op te laden op speciaal hiervoor gereserveerde ‘parkeerplaatsen’.

Meer weten?
Alles over het opladen van je elektrische auto | ANWB