Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Zitplaatsen oude camper zonder gordels

Vraag gesteld door op 19 mei 2022

We komen er niet uit: mogen er passagiers achterin ? op onze kentekencard staat N1/ SA 1992. Chauffeursstoel en bijrijders stoel gordels worden wel voor APK gecontroleerd . Bij 30 jaar APK om de 2 jaar.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U wilt graag weten of u alle zitplaatsen in uw camper tijdens het rijden op de openbare weg mag gebruiken. U heeft een oude camper (eerste toelating in 1992) op basis van bedrijfsauto. Het aantal zitplaatsen is niet geregistreerd in het kentekenregister. Ook wilt u graag weten hoe het verzekeringstechnisch geregeld is, mocht u onverhoopt betrokken raken bij een ongeval.

Gordelplicht

Tijdens deelname aan het verkeer moet de bestuurder en moeten de passagiers op de voor hen beschikbare zitplaatsen zitten. Bestuurders en passagiers moeten voorts gebruik maken van de voor hen beschikbare autogordels. Het aantal zitplaatsen wordt in het kentekenregister geregistreerd en deze zitplaatsen zijn voorzien van autogordels.

Oude personenauto’s

Bij oudere personen- en bedrijfsauto’s is soms niet het aantal zitplaatsen in het kentekenregister geregistreerd. Bij personenauto’s voor het eerst toegelaten vóór 1 januari 1990 mogen, ondanks dat geen zitplaatsen geregistreerd zijn én er geen autogordels beschikbaar zijn, alle zitplaatsen tijdens het rijden worden gebruikt. Bij personenauto’s met datum eerste toelating tussen 1 januari 1990 en 30 september 2000 mogen naar voren gerichte zitplaatsen alleen worden gebruikt indien een autogordel aanwezig is. Naar achter gerichte zitplaatsen en in de lengterichting geplaatste zitplaatsen geldt dat deze wel gebruikt mogen worden zonder dat een autogordel beschikbaar is. In personenauto’s zonder een geregistreerd aantal zitplaatsen en voor het eerst toegelaten na 30 september 2000 mogen alleen de in de lengterichting geplaatste zitplaatsen waarvoor zonder gordel worden gebruikt. De naar voren- en naar achter gerichte zitplaatsen mogen alleen worden gebruikt indien deze zijn voorzien van autogordels.

Oude bedrijfswagens

Voor oude bedrijfsauto’s zonder geregistreerd aantal zitplaatsen geldt dat, bij een datum eerste toelating vóór 31-12-1997, alle zitplaatsen mogen worden gebruikt. Dus ook de zitplaatsen achterin (in het woongedeelte) waar geen autogordels zijn gemonteerd. Ligt de datum eerste toelating na 31-12-1997 dan mogen de naar voren gerichte zitplaatsen alleen tijdens het rijden worden gebruikt als deze zijn voorzien van een autogordel. De naar achter gerichte en in de lengterichting geplaatste zitplaatsen mogen ondanks het ontbreken van een autogordel worden gebruikt.

Nederland

Bovenstaande regels gelden in Nederland. Als men in het buitenland rijdt kan dwingend worden voorgeschreven dat alle passagiers een gordel moeten dragen. Ondanks dat het voertuig dus aan de Nederlandse eisen voldoet, kan het gebruik maken van een zitplaats zonder autogordel in het buitenland feitelijk niet zijn toegestaan. Ook is het de vraag in hoeverre het, gelet op de veiligheid, wenselijk is om te rijden met passagiers die geen gordel dragen. 

Verzekering

De verzekeraar kan bepaalde situaties uitsluiten van de dekking, althans kan in die gevallen de uitgekeerde bedragen verhalen op verzekerde. Veel verzekeraars vaan een inzittende verzekering kiezen voor een clausule in de voorwaarden die dekking (deels) uitsluit als er geen gordels worden gedragen. Het maximale bedrag van de uitkering per passagier wordt dan bijvoorbeeld bepaalt aan de hand van het aantal inzittende op basis van het aantal zitplaatsen voorzien van autogordel. Het is dus raadzaam om de bij verzekeraar na te gaan welke dekking er voor uw kampeerwagen geldt en welke uitsluitingen er gelden in het geval van een kampeerauto met een aantal zitplaatsen zonder autogordel.

Eigen schuld

In het algemeen kan er van worden uitgegaan dat het dragen van een autogordel een schadebeperkende maatregel is en dat het niet dragen daarvan een risicofactor oplevert die als eigen schuld aan het slachtoffer van een aanrijding moet worden toegerekend. Mocht u onverhoopt bij een ongeval betrokken raken dan kan de hoogte van de uitkering worden beperkt door de zogenoemde eigen schuld-correctie. In de praktijk betekend dit vaak een ‘korting’ van 25% als de benadeelde geen autogordel droeg tijdens het ongeval.

Conclusie

Afhankelijk van het voertuig op basis waarvan een kampeerauto is gebouwd moet worden bepaald of en passagiers vervoerd mogen worden op zitplaatsen die niet zijn voorzien van een autogordel. Verzekeraars kiezen er bij een inzittende verzekering vaak voor om schade aan passagiers die geen gordel droegen (deels) uit te sluiten van dekking. Bij een ongeval kan het niet dragen van een autogordel een ‘korting’ op de uitkering tot gevolg hebben. Er kan dan worden gesteld dat er deels sprake is van eigen schuld. Hoewel het in Nederland soms is toegestaan om passagiers te vervoeren op zitplaatsen zonder autogordel kan dit in het buitenland anders zijn. Ook gelet op de veiligheid is het de vraag of het verstandig is om passagiers te vervoeren op zitplaatsen zonder autogordel.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Gordelplicht.