Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voorrang bij wisselen van rijstrook

Vraag gesteld door N. van Kooten op 5 mei 2022

Vorige week reed ik op de A4 op de 2e rijbaan, ik wilde inhalen, heb gekeken of de 3e baan vrij was knipperlicht uit en ging naar links.  op dat moment hoorde ik achter me een auto toeteren, hij kwam van de 4e baan en wilde ook naar de 3e. wie had de andere voor moeten laten gaan. Mijn mening is omdat de achteropkomende auto vrijzicht voor zich had, had hij even moeten wachten. wat is uw mening?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft een vraag over een verkeerssituatie. U reed op een autosnelweg met 4 rijbanen op de 2e rijbaan vanaf rechts. Vanwege een inhaalmanoeuvre verplaatste u van de 2e naar de 3e rijstrook. Gelijktijdig aan uw inhaalmanoeuvre verplaatste een andere automobilist van de meest linker rijbaan naar de 3e rijbaan. U wilt graag weten wie in deze situatie voorrang had moeten verlenen.

Bijzondere manoeuvre

Op grond van art. 54 RVV 1990 kwalificeert het van rijstrook wisselen als een bijzondere manoeuvre. Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren moeten al het overige verkeer voor laten gaan. Tussen de bijzondere manoeuvres onderling bestaat geen rangorde.

Voor laten gaan

De verkeersregels bepalen voor beiden automobilisten, dat zij al het overige verkeer voor moet laten gaan. Zij zijn dus beiden verplicht de ander in staat te stellen om ongehinderd hun weg te vervolgen, voordat het bijzonder manoeuvre wordt uitgevoerd. Overigens geldt te allen tijde dat de wet slechts bepaalt dat men voorrang moet verlenen of andere voor moet laten gaan, niet dat een verkeersdeelnemer recht heeft op voorrang. Met andere woorden: voorrang moet men krijgen, niet nemen

Conclusie

Er bestaat geen rechtsregel waaruit volgt dat de partij die van links naar rechts van baan wisselt, de partij die van rechts naar links van rijbaan wisselt voor moet laten gaan. Op grond van de wet geldt voor beiden dat zij de ander voor had moeten laten gaan. Als hieruit een ongeval was ontstaan dan waren beide partijen over en weer aansprakelijk voor de ontstane schade.

Let op, als een van de partijen het inhaalmanoeuvre reeds had voltooid, dan geldt dat de partij die daarna van rijstrook wisselde eerstgenoemde wel voor moet laten gaan.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Verkeersregels in Nederland