Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voertuigcombinatie (ook) toegestaan in het buitenland

Vraag gesteld door op 29 juni 2022

Ik ben van plan om met een aanhanger met 4 motoren erop naar het buitenland te gaan. Nu is de maximale toegestane massa van de aanhanger 3500 kilo.

De auto waarmee we gaan mag een geremde aanhanger van 1600 kilo trekken.

Het gewicht van de aanhanger + de motoren komt uit op 1600 kilo.

Mag ik met mijn BE rijbewijs met deze combinatie rijden, ook in het buitenland?

Of moet de auto dan 3500 kilo mogen trekken omdat de toegestane massa van de aanhanger 3500 kilo is?

Tevens ben ik in het bezit van een CE rijbewijs.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U wilt graag weten of u een bepaalde voertuigcombinatie mag besturen en of dit ook in het buitenland is toegestaan. U bent houder van o.a. de categorieën BE en CE op het rijbewijs. U wilt op een aanhangwagen met een maximum toegestane massa van 3500 kg, vier motoren vervoeren. Het totale gewicht van de aanhanger + de motoren is ongeveer 1600 kg.  Het trekkende voertuig mag maximaal 1600 kg trekken.

Rijbewijs BE

De houder van een rijbewijs categorie BE mag een auto besturen waarvan de toegestane massa niet meer 3500 kg is en dat zitplaats biedt aan maximaal 8 personen (zonder de bestuurder). Het voertuig mag vervolgens een aanhangwagen trekken met een maximum toegestane massa tot 3500 kg. Als u het rijbewijs BE heeft behaald vóór 19 januari 2013 zit er geen grens aan de maximum toegestane massa van de aanhangwagen.

Rijbewijs CE

Een houder van het rijbewijs CE is bevoegd tot het besturen van een vrachtauto met een maximum massa > 3500 kg, met een aanhanger > 750 kg.

Maximum toegestane massa

Bij het berekenen van het gewicht van de aanhangwagen en van het trekkend voertuig wordt steeds uitgegaan van de maximum toegestane massa volgens het kenteken, dat is het leeg gewicht van het voertuig + het laadvermogen.

Maximum gewicht aanhangwagen

Uit het kentekenregister blijkt tot welk gewicht het specifieke trekkende voertuig maximaal mag trekken (geremd en ongeremd). Het werkelijk gewicht van de aanhangwagen inclusief lading mag nooit zwaarder zijn dan het gewicht dat maximaal getrokken mag worden door het trekkende voertuig.

Veilige combinatie

Naast de eisen aan de bestuurder van een voertuigcombinatie en de eisen aan het voertuig, is het ook belangrijk dat met de combinatie veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen. Het totaal gewicht van een voertuigcombinatie waarbij het trekkende voertuig een personenauto is, zou zo verdeeld moeten worden dat het werkelijk gewicht van de aanhangwagen altijd lager is dan het werkelijke gewicht van het trekkende voertuig.

Buitenland

De eisen die gesteld worden aan de voertuigcombinatie en het mogen besturen worden grotendeels bepaald door het land waar de voertuigen geregistreerd staan en dat het rijbewijs heeft afgegeven. Vervolgens wordt binnen de EU de in de lidstaten uitgegeven rijbewijzen onderling erkent én zorgt toelating van een voertuig tot de openbare weg, voor toelating tot de openbare weg in de andere lidstaten. Let op, de verkeersregels die gelden kunnen tussen lidstaten onderling wel verschillen.

Conclusie

Als houder van het BE en/of CE rijbewijs bent u bevoegd tot het besturen van een voertuig met zware aanhangwagen.  Mits de aanhangwagen inclusief lading < blijft dan het maximale trekvermogen van de auto, mag de voertuigcombinatie de weg op. U mag dus met deze voertuigcombinatie rijden, ook in het buitenland. Let wel op de verdeling van het gewicht tussen het trekkende voertuig  en de aanhangwagen en op eventuele afwijkende verkeersregels die in het buitenland gelden.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina's Praktische info voor op vakantie en Veelgestelde vragen aanhanger rijbewijs.