Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verhoging stageld vaste plaats op chaletpark

Vraag gesteld door op 20 mei 2022

Ons park wordt momenteel geherstructureerd in verschillende fasen (laatste over 3 jr). De nieuwe huurprijs is vastgesteld op ruim 3000 euro pj na oplevering. Nu wil de eigenaar deze prijs al weer per 2023 aanzienlijk verhogen ivm stijging kosten, terwijl de herstructurering nog loopt. Kan dit zomaar? Het park is aangesloten  bij recron.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert


Het park waar u een vaste jaarplaats heeft, wordt geherstructureerd in 3 fasen. De nieuwe huurprijs is vastgesteld op ruim 3000 euro per jaar na oplevering. Nu wil de eigenaar deze prijs weer per 2023 aanzienlijk verhogen, terwijl de herstructurering nog loopt. De verhoging heeft te maken met de inflatie op dit moment.

Prijs en prijswijziging is geregeld in artikel 4 van de Recron voorwaarden. 
Het artikel vermeldt het volgende:
1. Het jaargeld is overeengekomen op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst door de ondernemer vastgestelde tarieven. De ondernemer dient aan te geven wat in het jaargeld is inbegrepen. De ondernemer dient aan te geven welke bedragen hij naast het jaargeld in rekening brengt.
2. De ondernemer heeft het recht, ook na vaststelling van de tarieven en/of het jaargeld, kosten ontstaan door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen die direct op de plaats, het kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, aan de recreant door te berekenen.
3. De ondernemer zal voor het aangaan van de overeenkomst de aansluitkosten schriftelijk of elektronisch bekend maken. Aansluitkosten worden niet verminderd of gerestitueerd.
4. Indien de recreant aan de ondernemer aanlegkosten heeft voldaan zal de ondernemer bij de beëindiging van de overeenkomst deze kosten restitueren onder aftrek van een afschrijving van 10% per (gedeelte van een) jaar.
5. De ondernemer maakt drie maanden voor het einde van het overeenkomstjaar aan de recreant schriftelijk of elektronisch bekend wat het jaargeld voor het komende overeenkomstjaar is.
6. De ondernemer heeft het recht eenmaal per overeenkomstjaar het jaargeld te verhogen. De ondernemer kan de prijs slechts aanmerkelijk verhogen indien hij dit ten minste achttien maanden voor de ingangsdatum globaal gemotiveerd aan de recreant heeft meegedeeld

Conclusie

De ondernemer kan kosten, ontstaan door een lastenverzwaring aan zijn zijde als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen die direct op de plaats, de recreant of het kampeermiddel betrekking hebben, aan de recreant doorberekenen.
Een prijsverhoging maakt hij 3 maanden voor het einde van het overeenkomstjaar aan de recreant schriftelijk of elektronisch bekend. Alleen als het gaat om een aanmerkelijke verhoging dan moet hij dit ten minste achttien maanden voor de ingangsdatum bekend maken. Een aanmerkelijke verhoging is meer dan 10%.

Op onze website vindt u meer informatie over uw rechten op de camping.