Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verhoging stageld seizoenplaats

Vraag gesteld door op 18 mei 2022

Onze camping in Drenthe heeft in de loop van vorig jaar nieuwe eigenaar gekregen. We hebben een seizoensplaats. De caravan mag buiten overwinteren. Hiervoor hebben wij een factuur gekregen die slechts 10 euro hoger was dan vorig jaar. Over het seizoen 2022 hebben wij niets gehoord over tarieven. Tot nu toe (mei) hebben we nog geen factuur ontvangen voor dit lopende seizoen. Bij de vorige eigenaar kregen we de factuur altijd begin van het nieuwe jaar. We hebben wel begrip voor opstartproblemen, maar ik heb toch maar gebeld. Tot mijn schrik bleek het tarief (zonder toeristenbelasting) van 988 euro naar 1215 euro verhoogd te zijn. Dit is 23% verhoging. Ze zijn wel lid van RECRON. In de voorwaarden staat dat deze plotselinge verhoging niet kan. Wat kunnen wij hieraan doen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U huurt sinds meerdere jaren een seizoenplaats op een Recron-camping. Het kampeermiddel blijft steeds op de plaats staan. De camping is onlangs verkocht en voor het seizoen 2022 heeft u van de nieuwe eigenaar voorafgaande aan het seizoen of bij aanvang van het seizoen, niets vernomen met betrekking tot de tarieven. Navraag heeft u geleerd dat de tarieven fors hoger zijn dan voorgaande jaren, een verschil van maar liefst 23%. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Seizoenplaats

Als een bij de Recron aangesloten ondernemer een seizoenplaats aanbiedt zijn op deze overeenkomst de Recron voorwaarden seizoenplaatsen van toepassing. In deze algemeen voorwaarden is o.a. bepaald dat een seizoenplaats een plaats is die beschikbaar is voor een kampeermiddel voor een periode van ten minste 3 en ten hoogste 8 maanden. Voorts is bepaald dat de overeenkomst van rechtswege eindigt na de overeengekomen periode én dat de prijs voor de seizoenplaats wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven die door de ondernemer zijn vastgesteld.

Toepasselijke voorwaarden

Als een overeenkomst feitelijk niet voldoet aan de definitie van de overeenkomst, dan kunnen de regels van een overeenkomst aan welke definitie wel wordt voldaan van toepassing zijn op de eerstgenoemde overeenkomst. De overeenkomst tussen u en de campingeigenaar voldoet niet aan de definitie van de seizoenplaats. Feitelijk staat het kampeermiddel al jaren vast op eenzelfde staplaats. Het is verdedigbaar om te stellen dat de Recron voorwaarden vaste plaatsen van toepassing zijn op de overeenkomst.

Vaste plaats

In de Recron voorwaarden vaste plaatsen is o.a. bepaald dat als de prijs afwijkt van de prijs van het voorgaande jaar moet de ondernemer deze hogere prijs drie maanden voor aanvang van het volgende seizoen communiceren. Als de ondernemer de prijs aanmerkelijk wil verhogen dan moet dit globaal gemotiveerd en 18 maanden voor deze verhoging worden gecommuniceerd. Volgens een vaste lijn van de geschillencommissie recreatie is een verhoging aanmerkelijk als de prijs met > 10% wordt verhoogd.

Conclusie

Bij de huur van een seizoenplaats eindigt de overeenkomst van rechtswege aan het einde van de overeengekomen periode. Als in het daaropvolgende jaar opnieuw een seizoenplaats wordt gehuurd is er geen sprake van een prijsverhoging, maar wordt bij het aangaan van de ‘nieuwe’ overeenkomst de dan geldende prijs overeengekomen. Aangezien de feitelijke situatie in uw geval niet overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en wel met de voorwaarden voor vaste plaatsen, is het verdedigbaar om te stellen dat de Recron voorwaarden vaste plaatsen van toepassing zijn. Ik raad u aan om de ondernemer te confronteren met het bovenstaande en te vragen om het huurprijstarief in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden vast te stellen. Als de verhuurder vasthoudt aan de aangezegde prijs, raad ik u aan om het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie Recreatie.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over Recron-voorwaarden voor vaste standplaatsen.