Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Snelheidsovertreding trajectcontrole Utrecht

Vraag gesteld door op 1 juni 2022

Op 23 mei om 01.45 uur ben ik op de A12 Utrecht geflitst omdat ik 109km per uur heb gereden. De maar is het maximale limit na 19.00 uur niet 130km uur?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft een boete ontvangen voor een snelheidsovertreding. Op de trajectcontrole hoofdrijbaan A12 bij Utrecht is een gemeten snelheid geconstateerd van 109 km/u. Na correctie van de gemeten snelheid is een boete opgelegd voor 5 km/u harder rijden dan mag op een autosnelweg buiten de bebouwde kom. De overtreding is om 01.45 uur geconstateerd. U wilt graag weten of het zinvol is om bezwaar te maken tegen deze boete. U had begrepen dat de maximum snelheid in Nederland 130 km/u is na 19.00 uur.

Nee, bezwaar om de door u genoemde reden is niet zinvol.

Maximum snelheid

De maximum toegestane snelheid op autosnelwegen in Nederland, is op grond van art. 21 onderdeel a RVV1990, 130 km/u is. Voor bepaalde categorieën voertuigen geldt op grond van de wet een lagere maximum snelheid. Voorts kan de maximum snelheid worden beperkt door een Ministeriele regeling bij een ernstige verstoring van de olieaanvoer en door verkeerstekens (verkeersborden A1 of door een aangegeven snelheid op elektronische signaleringsborden.

Maximum snelheid overdag

Vanwege de stikstofcrises heeft de toenmalige Minister besloten de maximum toegestane snelheid overdag feitelijk te verlagen naar 100 km/u. Op ieder traject waar de geldende maximum snelheid 130 km/u was, is de maximum snelheid door het plaatsen van verkeersborden A1 met onderbord (die de maximumsnelheid beperken) overdag beperkt tot 100 km/u.

Laagste maximum snelheid aanhouden

Op grond van art. 63b RVV1990 geldt dat de laagste maximum snelheid moet worden aangehouden als de regels omtrent de geldende maximum snelheid conflicterend zijn.

Conclusie

De maximumsnelheid in Nederland is op autosnelwegen 130 km/u. Door het plaatsen van verkeersborden is de maximum snelheid overdag feitelijk beperkt tot 100 km/u op de trajecten waar een maximum snelheid 130 km/u is toegestaan. Op veel autosnelwegen geldt echter een beperkte maximum snelheid, omdat de maximum snelheid geregeld is door verkeerstekens. Op grond van de wet moet de laagste maximum snelheid steeds worden aangehouden. Op het genoemde traject is de maximum snelheid middels verkeersbord A1 verlaagd tot 100 km/u. Er is geen onderbord geplaatst waaruit volgt dat de beperking van de maximum snelheid vervalt na 19.00 uur.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Verkeersregels in Nederland.